Hvem har gjort en forskel for integrationen i Hvidovre?

Maj |

Det kunne fx være nogen, der har gjort en forskel for nogle af de 244 fordrevne ukrainere, som siden marts 2022 har fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune.

Så skulle du overveje at indstille en kandidat til Integrationsprisen. Frem til den 30. juni kan du sende din begrundede indstilling til Hvidovre Kommune, på mailadressen bob@hvidovre.dk

Herefter vil et bedømmelsesudvalg med borgmesteren som formand vurdere kandidaterne. Integrationsprisen bliver uddelt den 12. september 2023 og består foruden anerkendelsen af en kunstgenstand valgt af integrationsrådet.

Læs om prisen og find mere information på integrationsraadet.hvidovre.dk