Tørke: Vær forsigtig med ild og gløder - og få gode råd til sankthans-bål

Juni |

Hovedstadens Beredskab følger den nuværende tørke-situationen meget tæt, men har endnu ikke fundet det nødvendigt at indføre restriktioner for afbrænding. De opfordrer i stedet til særlig forsigtighed og omtanke. Da man som altid skal sikre sig mod risikoen for brand ved brug af åben ild i naturen.

Den seneste tids tørre og varme vejr har medført, at der er meget tørt i naturen. Hovedstadens Beredskab følger de situationen tæt og vurderer løbende risikobilledet i samarbejde med øvrige myndigheder.

Indtil videre ser vi ikke en væsentlig ændring i forhold til normalbilledet og antallet af brande i naturen, og de har derfor på nuværende tidspunkt valgt ikke at indføre nogle restriktioner for afbrænding i Hvidovre. 

Men de opfordrer i stedet til at udvise særlig forsigtighed og agtpågivenhed med ild og gløder i den tørre natur.

Følg de gode råd og tænk før du tænder – om det så er grill, cigaret, bål eller ukrudtsbrænder:

Åben ild og grill

  • Hold god afstand til bevoksning og brug kun åben ild i stille vejr
  • Anvend de indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille
  • Placer grillen på et fast og ikke brændbart underlag
  • Hav altid vand i nærheden, til at slukke med
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er helt slukket

Tobak, værktøj og maskiner

  • Pas på med cigaretter og gløder fra tobak i naturen
  • Undlad at bruge ukrudtsbrænderen, når der er så tørt
  • Brug maskiner og elektrisk værktøj med omtanke (få gnister kan starte en brand)

Man skal ikke kontakte beredskabet og bede om tilladelse, hvis man følger de almindelige bestemmelser og regler i afbrændingsbekendtgørelsen (åbner i nyt vindue).

Gode råd om sankthans-bål


Hvis du på trods af tørken planlægger et sankthans-bål, har Hovedstadens Beredskab denne vejledning og gode råd til dig:

Du skal ikke ansøge om tilladelse fra brandvæsenet til at afbrænde Sankthansbål. Men du skal sikre, at afbrændingen sker kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket. Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål.
I perioder med tørke kan de enkelte kommuner indføre afbrændingsforbud. Undersøg altid, hvad der gælder i din kommune og tjek www.brandfare.dk, om der er indført restriktioner for afbrænding i din kommune.

Anbefalede sikkerhedsafstande
Sankthansbålet skal placeres i en afstand af mindst:
• 30 meter fra bygninger med hårdt tag (afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og hård vind)
• 60 meter fra letantændelige marker
• 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale

Brug ALDRIG brandfarlige væsker til at tænde bålet
Undgå, at bålet udvikler sig til fare for personer og omgivelser, ved at følge disse forholdsregler:
• Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet.
• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på.
• Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden til at slukke med.
• Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Sådan bygger du et godt bål
• Du skal huske, at du kun må tænde op, når ejeren af arealet, hvor bålet skal placeres har godkendt det.
• Pas på miljøet og anvend kun rent træ. Det er forbudt at afbrænde trykimprægneret, malet træ eller affald.
• Sørg for at det, du skal brænde af i bunken, er så tørt som muligt.
• Tænk over at bunken, du bygger skal blive ved med at være stabil, så bålet ikke risikerer at vælte, mens det brænder.
• Det inderste i bunken kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne.

Find flere informationer og gode råd om brug af ild i det fri og naturen på www.hbr.dk.