Afstribning på Gungevej ved en fejl

Juli |

Den entreprenør, der i øjeblikket er i gang med tiltag, der skal gøre vejen til Gungehusskolen mere sikker, har ved en fejl stribet op på Gungevej, så det kunne se ud, som om der blev lavet større ændringer der.

Det er imidlertid ikke tilfældet. Entreprenøren var alene bestilt til at gøre Høvedstensvej mere sikker for de skolebørn, der starter til august.

Entreprenøren har beklaget fejlen, og markeringerne på Gungevej blev fjernet torsdag morgen.