Vil du være med til at dømme i straffesager ved domstolene?

Januar |

Nævninge og domsmænd betegnes under ét for lægdommere, og udtages for fire år ad gangen. Næste periode løber fra den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2027. Hver lægdommer kommer til at virke cirka fire gange årligt.

For at kandidere til at blive lægdommer i den nye periode, skal du – hurtigst muligt – anmode om at blive udtaget til Grundlisten af Grundlisteudvalget i Hvidovre Kommune.

Vi har brug for følgende oplysninger fra dig:

Dit fulde navn, CPR-nummer, folkeregisteradresse, samt din stilling. Hvis du er ansat i staten, skal Grundlisteudvalget desuden have oplysning om dit ansættelsessted.

Du skal være dansk statsborger og det er et krav, at du er bosiddende i Hvidovre Kommune.

Du skal desuden være født efter den 31. december 1947.

Du må ikke være ansat i ministeriers departementer. Du må ikke være ansat i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder. Du må desuden ikke være ansat ved domstolene og i politiet, Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område, og så må du herudover ikke være advokat, advokatfuldmægtig eller præst i folkekirken og andre trossamfund.

Og du må ikke på grund af åndelig eller legemlig svaghed, eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog, være ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter, hvis du skal kandidere til at blive lægdommer.

Du kan give din anmodning til Grundlisteudvalget via Digital Post (via Borger.dk - skriv "Att.: Grundlisteudvalget" i emnefeltet eller øverst i din besked) eller brevpost (sendes til Hvidovre Kommune - skriv: ”Att.: Grundlisteudvalget” i brevet og på kuverten).

Din anmodning bliver behandlet i starten af marts 2023 af Grundlisteudvalget, der er et særligt udvalg med fem medlemmer, der valgt af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Du får i slutningen af 2023 skriftlig besked fra Østre Landsret, hvis du skal virke som lægdommer. Du får ingen besked, hvis du ikke skal virke som lægdommer.