Vi henter juletræer i uge 2 og 3

Januar |

I Tømmekalenderen på vores Affaldsapp eller på vores hjemmeside, kan du se, præcis hvornår vi tømmer og ta’r træet med.

Bemærk at træet skal stå i skel senest kl. 06 på tømmedagen.

Husk træet må max være 2 m højt og uden julepynt.

Brugt fyrværkeri skal i restaffald
Du kan også aflevere brugt nytårskrudt på genbrugspladsen. Det skal sorteres som ’Rest efter sortering’.

Ubrugt fyrværkeri skal afleveres som ’Farligt affald’ på genbrugspladsen, hvis du ikke vil have det liggende til næste år. Det må du godt - men husk at opbevare det sikkert.