Regionen står for opsporing af jordforurening

Januar |

Danmarks Radio bragte den 18. januar 2023 en nyhed om, at 47 private parceller i Hvidovre muligvis kan være i risiko for at være forurenet med PFAS.

Hvidovre Kommune er meget opmærksom på problematikken om forurening med PFAS-stoffer og følger udviklingen tæt.

Det er dog vigtigt at understrege, at de 47 lokaliteter i Hvidovre i DR’s opgørelse er steder, hvor der ud fra en generel viden om aktiviteter knyttet til forskellige brancher kan være brugt PFAS – det er ikke steder, hvor der er konkret viden om brug af PFAS eller hvor der er konstateret forurening.

Flere borgere har henvendt sig til Hvidovre Kommune for at få oplyst, om deres grund var under mistanke.

Det er Region Hovedstaden, der står for opsporing og kortlægning af jordforening i Hvidovre, og det er også regionens data, der ligger til grund for nyheden på DR.

Hvidovre Kommune har derfor været i kontakt med Region Hovedstaden, som oplyser, at borgere kan slå deres adresse op via et kort på regionens hjemmeside. Hvis regionen har registreret oplysninger om jordforurening på grunden (inkl. PFAS), vil der være en farvemarkering, der er forklaret med tekst i højre side.

Hvis der er en farvemarkering på grunden, kan man kontakte Region Hovedstaden og få oplyst, hvilke informationer de har på grunden.

Se mere om jordforurening og grundvand på regionens hjemmeside.

Udfordringen med PFAS-stoffer vil i øvrigt blive taget op på næste møde i Hvidovre Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg.