Erhvervsminister besøgte Avedøre Holme

Januar |

Både en overdækning af Amagermotorvejen og visionen om Holmene blev vendt, da erhvervsminister Morten Bødskov (S) mandag den 23. januar lagde vejen forbi Hvidovre Kommune.

Fra 7. etage med et vue udover den tæt pakkede motorvej fortalte borgmester Anders Wolf Andresen om Hvidovres ønske om at udskyde den planlagte udvidelse af Amagermotorvejen med to år.

- Når nu man alligevel vil udvide motorvejen, så ville det give rigtig god mening at indtænke den bedst mulige støjafskærmning fra begyndelsen. Derfor håber vi at kunne få udsat projekteringen af udvidelsen af Amagermotorvejen i to år, så vi kan få undersøgt, om det ikke kan give mening at få en overdækning af motorvejen med ind i projektet fra start. Og hvis vi overdækker med solceller, vil kunne bruge den grønne energi lige her på Avedøre Holme, siger Anders Wolf Andresen, som ledsagede erhvervsministeren under besøget i erhvervsområdet.

Med blikket mod syd fortalte borgmesteren Morten Bødskov om visionen om Holmene – ideen om at skabe et nyt grønt erhvervs- og naturområde på ni holme i forlængelse af det eksisterende Avedøre Holme. Ideen er, at det skal være fremtidens bæredygtige erhvervsområde og tiltrække virksomheder, som er ambitiøse ift. grønne løsninger - og skal det lykkes, er der brug for sammenhængende erhvervsarealer med en central placering, forklarede borgmesteren.

- Her vil Holmene være optimal, fordi det er tæt på en international lufthavn og motorveje og kan tilbyde kvalificeret arbejdskraft fra hele hovedstadsområdet, siger Anders Wolf Andresen.

Den centrale placering var da også noget af det, If Forsikring pegede på, da koncernchef Morten Thorsrud fortalte, hvorfor de er glade for placeringen på Avedøre Holme. Her arbejder omkring 700 af koncernens medarbejdere, og det er nemt at komme dertil for dem og gæster.

Erhvervsminister Morten Bødskov hørte også om If Forsikrings grønne fokus: If har været klimaneutral siden 2011 og satte sig i 2022 et mål om at nedbringe antallet af forretningsrejser i forhold til 2019 med 50 procent. Det mål er netop nået med en reduktion på 51 procent.

Den grønne dagsorden var også i fokus, da erhvervsministeren besøgte Lantmännen Schulstad, hvor han bl.a. prøvekørte en af virksomhedens nyeste el-lastbiler. De er så støjsvage, at de har fået dispensation til at køre ind i København og Hvidovre om natten for at levere brød til butikkerne.

Logistikdirektør Niels Holm kunne også fortælle, hvordan virksomheden arbejder for at få opstillet en land-vindmølle på deres grund på Avedøre Holme, som kan levere grøn energi til en ladestation til el-lastbilerne. Faktisk ønsker Schulstad at lave en fælles ladestation med naboen Anchersen, der har flere el-busser. Lantmännen Schulstad A/S har nemlig en vision om at være CO2 neutral i 2040.

”Grøn vækst på Vestegnen”, skrev erhvervsministeren efter sit besøg i Hvidovre, hvor han takkede for spændende besøg hos virksomheder, der har den grønne dagsorden i fokus.