Droneoverflyvning over kolonihaveområdet Præstemosen

Februar |

Flyvningen foregår i perioden fra den 9. marts 2023 til og med den marts 2023. Der flyves ikke på lørdage og helligdage, og i tilfælde af dårligt dronevejr (fx regn eller hård blæst) forlænges flyveperioden.

Formålet med droneoverflyvningen er at foretage en udvendig opmåling af bygninger og bygningernes afstand til skel ved hjælp af billeder taget med drone. Opmålingerne skal bruges til opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Dronen optager billederne i en højde af ca. 45-60 meter over området.

Der vil være situationer, hvor dronen ikke kan foretage korrekt opmåling, og i de tilfælde er det nødvendigt at foretage manuel opmåling på grunden. Det sker efter forudgående underretning til de pågældende grundejere.

Flyvningen gennemføres af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S, hvis helikopterdrone og dronepilot er godkendt til flyvning i bymæssigt område med et professionelt formål af Trafikstyrelsen.

En kommune har lov til at foretage droneoverflyvning over privat grund uden ejerens tilladelse, når det sker som led i udførelse af et arbejde, som efter en anden lovgivning giver kommunen adgang til ejendommen. I dette tilfælde er det Lov om bygnings- og boligregistrering, som giver kommunen lov til at foretage udvendig besigtigelse og opmåling uden tilladelse fra ejeren til brug for opdatering af BBR.