Vi henter juletræer

December |

Hvis du er tilmeldt haveaffaldsordningen, så stil dit juletræ ud til skel, når du er færdig med at bruge det. Så tager vi det med i uge 2 og 3.

Tjek hvornår i vores affaldsapp ’Hvidovre Affald’ eller her i tømmekalenderen på vores hjemmeside (åbner nyt vindue)

Bemærk at træet skal stå i skel senest kl. 06 på tømmedagen.

Husk træet må max være 2 meter højt, og det skal være uden julepynt.

Brugt fyrværkeri skal i restaffald

Du kan også aflevere brugt nytårskrudt på genbrugspladsen. Det skal sorteres som ’Rest efter sortering’. Ubrugt fyrværkeri skal afleveres som ’Farligt affald’ på genbrugspladsen, hvis du ikke vil have det liggende til næste år.

Det må du godt - men husk at opbevare det sikkert.

Godt nytår

Hvidovre Kommune
Affald & Genbrug