Vejarbejde på Avedøre Holme rykker mod motorvejen

December |
Visualisering af området ved rundkørslen på Stamholmen på Avedøre Holme, når vejarbejdet er færdigt. Bus 500S ses køre i sin egen vejbane, så den komme hurtigere frem, mens bilerne kører på vejbaner ved siden af busbanen. Visualisering af området ved rundkørslen på Stamholmen på Avedøre Holme, når vejarbejdet er færdigt. Bus 500S ses køre i sin egen vejbane, så den komme hurtigere frem, mens bilerne kører på vejbaner ved siden af busbanen.

Vejarbejdet i rundkørslen på Avedøre Holme er nu ved at være afsluttet og flytter snart nord for kontorhuset.

Fra midten af december og et par måneder frem vil der blive arbejdet i højresvingsbanen til Amagermotorvejen i retning mod Amager.

Næste skridt af arbejdet bliver at etablere et ekstra spor på frakørselsrampen fra Amagersiden, og det arbejde forventes igangsat til foråret 2024.

Årsagen til arbejdet er et løft af buslinje 500S, som Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Movia og Region Hovedstaden sammen har besluttet.

Formålet med arbejdet er at give 500 S sin egen busbane at køre i, og rutens stoppesteder vil blive bygget om til små "stationer" med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation.

Formålet med opgraderingen af linje 500S er at mindske trængsel, og at gøre det attraktivt for flere at transportere sig med bus - fx til og fra Avedøre Holme.

Med 500S vil man også hurtigere kunne komme til Glostrup Station, hvorfra man vil kunne tage letbanen, når efter planen vil stå færdig i 2025. 

Ovenfor er en visualisering af, hvordan projektet vil tage sig ud, når den aktuelle del af vejarbejdet er overstået.