Sidste frist for at søge erstatning fra Naturskadepuljen

December |
Et foto af Hvidovre Strand under stormfloden, hvor høje bølger rammer stranden. Et foto af Hvidovre Strand under stormfloden, hvor høje bølger rammer stranden.

Var du en af de borgere, der blev ramt af skader i forbindelse med stormfloden den 20.-21. oktober, så har du mulighed for at søge om erstatning fra Naturskadepuljen. Det gælder erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand.

En eventuel anmeldelse af skader i de tilføjede områder skal ske senest 21. december 2023, så fristen er nu tæt på.

Læs her, hvordan du anmelder en skade og kan opnå erstatning (åbner i nyt vindue).

For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.