Plan for modernisering af Strandparken afleveret til By-, Land- og Kirkeministere

December |

Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har tirsdag den 4. december officielt afleveret en omfattende plan for modernisering af Køge Bugt Strandpark til Ministeren for Landdistrikter, Morten Dahlin. Planen er resultatet af et års intensivt samarbejde med inddragelse af borgere, foreninger og politikere, med det formål at skabe mulighed for modernisering af det populære rekreative område.

Køge Bugt Strandpark, etableret i slutningen af 1970’erne, udgør ikke blot en essentiel kystbeskyttelse, men også et afgørende grønt og blåt friluftsområde. Over de sidste 40 år har området udviklet sig til en rig natur, til glæde for både lokale og besøgende. For at imødegå klimaforandringer og sikre en vedvarende attraktion for friluftsliv, er en modernisering af Strandparken nu nødvendig.

De fem kommuner har lyttet til borgernes input og involveret forskellige interessenter i udviklingen af en samlet plan. I alt 23 udviklingsområder er blevet identificeret og forbundet i en helhedsorienteret plan, der strækker sig på tværs af de fem kommuner.

Borgmestrene udtaler:

- Vores ønske er at modernisere og passe på fremtidens Strandpark, for det kan både ses og mærkes, at anlægget er fra 1980, derfor er det nødvendigt med en anlægslov. Vi tror, at vi med et stærkt samarbejde kan lykkes med at modstå klimaforandringerne og få opdateret Strandparken på én gang. Det vil skabe værdi for både borgere og naturen, lyder det fra de fem borgmestre i fællesskab.

Den nye By-, Land- og Kirkeminister, Morten Dahlin, vil nu stå i spidsen for det videre arbejde med udformningen af en anlægslov, der skal muliggøre moderniseringen af Strandparken. Det forventes, at lovforslaget kan behandles i Folketinget i efteråret 2024.

 

Fakta: Anlægslov nødvendig for moderniseringen

Som alle kyststrækninger i Danmark er Strandparken underlagt beskyttelseskrav, hvilket gør det udfordrende at forny faciliteter og opdatere rekreative muligheder. En anlægslov vil have potentiale til at ophæve bindingerne i eksisterende lovgivning og dermed muliggøre udskiftning og etablering af moderne faciliteter i tråd med nutidens og fremtidens behov.

Borgmestrene i Strandparken underskrev allerede i september 2022 en principaftale med den daværende Bolig- og Indenrigsminister, der dannede rammen for udviklingen af en anlægslov med det formål at modernisere Køge Bugt Strandpark.