Naturstyrelsen fælder træer på Vestvolden i september og oktober

August |
Vestvolden Vestvolden

Naturstyrelsen vil i september og oktober fælde træer på Vestvolden.
På de hverdage, hvor der bliver arbejdet på volden og Voldgaden, vil Voldgaden blive lukket for færdsel i tidsrummet kl. 7-17. Cyklister og gående vil i stedet blive ledt ad Avedøre Tværvej, Byvej og Stavnsbjergvej.

Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside.