Hør mere om Harrestrup Å-projektet

August |
Illustration af Vigerslevparken, som den vil se ud efter gennemførelse af skybrudsprojektet. En å snor sig gennem en grøn park med store træer - åens bredder er høje og bevoksede. Illustration af Vigerslevparken, som den vil se ud efter gennemførelse af skybrudsprojektet. En å snor sig gennem en grøn park med store træer - åens bredder er høje og bevoksede.

Hvad skal der ske med Harrestrup Å? Det kan du høre meget mere om søndag den 20. august, når Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Valby Lokaludvalg og HOFOR inviterer til informationsmøde om Harrestrup Å-projektet i Vigerslevparken.

Kig forbi og bliv klogere på projektet, som er et kombineret skybruds- og naturgenopretningsprojekt med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen. Samtidig skal åen udvides, så den bedre kan håndtere vand fra skybrud, og parken skal indrettes til at kunne håndtere oversvømmelser.

Du kan også høre mere om den miljøkonsekvensrapport, som for nylig er blevet udarbejdet. Miljøkonsekvensrapporten er pt. i offentlig høring i 12 uger med frist for bemærkninger den 13. september 2023.

 

Informationsmødet den 20. august sker to steder i parken med samme program:

Fra kl. 12 til kl. 13.45 foregår eventet i den nordlige del af parken ved legepladsen tæt ved Lykkebovej:

  • 12.00 – 13.00: Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • 13.00 – 13.45: Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand

 

Fra kl. 14.30 til kl. 17.00 foregår eventet i den sydlige del af parken ved indgangen til parken fra Kirsebærhaven:

  • 14.30 – 15.30: Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • 15.30 – 16.15: Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand

Du kan læse mere om Harrestrup Å-projektet her