Workshop om udvikling af område ved Tårnfalkevej

September |
Foto fra tidligere borgermøde ved Tårnfalkevej den 13. september Foto fra tidligere borgermøde ved Tårnfalkevej den 13. september

Kommunalbestyrelsen har udpeget erhvervsområdet ved Tårnfalkevej som et af de områder i Hvidovre, som kan udvikles i løbet af de kommende år.

Ejendomsfirmaet Fuglekvarteret har henvendt sig til kommunen med ønske om at udvikle området ved Tårnfalkevej, og kommunalbestyrelsen har vedtaget, at borgere og virksomheder skal høres om ejendomsfirmaets projekt, inden det bliver besluttet, om der skal sættes gang i arbejdet med tillæg til Kommuneplan 2021 og den lokalplan, der skal til for, at projektet kan blive til noget.
Derfor foregår der frem til den 5. oktober en forudgående høring om den eventuelle omdannelse af området, hvor alle har mulighed for at komme med deres kommentarer. Det kan gøres enten via kommunens høringsportal her på hjemmesiden (link nedenfor) eller ved at sende et brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Den 28. september inviterer ejendomsfirmaet til åben workshop for alle interesserede. Her vil ejendomsudviklerne i overordnede træk vil præsentere deres idé og scenarier for området, og man kan som borger eller virksomhed også stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag. 
Hvidovre Kommune vil også være til stede ved arrangementet. 

Det erhvervsområde, der er tale om, består af 15 ejendomme, der til sammen dækker et areal på ca. 60.000 m². Området afgrænses af Søvangsvej, Tårnfalkevej, Mågevej og det selvejende plejecenter Søvangsgården. Området er udpeget som byudviklingsområde i Kommuneplan 2021.