Kom til dialogmøde med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

Oktober |

Møderne vil blive afholdt i følgende tidsrum:

  • Torsdag 10. november kl. 16-18
  • Torsdag 8. december kl. 16-18

Der vil som udgangspunkt blive afsat 30 min. til hvert dialogmøde. Kontakt center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk, hvis du/I ønsker at snakke med Kenneth. Oplys ønsket dato og tidspunkt samt hvad du/I ønsker at drøfte på mødet. Møder bookes efter først til mølle-princippet.

Portræt af Kenneth Bak