Kom og hør om Hvidovres klimaplan

Oktober |

Følg borgermødet online (linker til møde i Teams)

Hvidovre Kommunes klimaplan er sendt i offentlig høring, og du kan komme med din mening frem til 26. oktober. Klimaplanen beskriver, hvordan kommunen, borgere og virksomheder skal hjælpes ad med at gøre Hvidovre til en CO2-neutral by i 2045.

Til borgermødet den 12. oktober kan du høre om klimaplanen og om klimatilpasning, og efter oplæggene er der åben dialog om klimaplanen og de forskellige indsatser. På mødet kan du også komme med et skriftligt høringssvar til klimaplanen på mødet.

Vil du komme med høringssvar, kan du også gøre det via hjemmesiden deltag.hvidovre.dk eller høringsportalen på hvidovre.dk.

Du kan også sende en mail til klimaplan@hvidovre.dk eller et brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45. Mærk kuverten ”Høringssvar, Hvidovre Kommunes Klimaplan”. Høringssvar skal være os i hænde senest den 26. oktober.