Kender du nogen, der gør en forskel for medborgere med handicap?

Oktober |

Prisen skal anerkende, hylde og belønne særlige indsatser, der fremmer borgere med handicaps levevilkår, livskvalitet og muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet.

Prisen kan gives til en enkeltperson, en forening, en virksomhed eller en organisation, der hører hjemme i Hvidovre Kommune. Medarbejdere i kommunen kan ikke modtage prisen.

Fristen for at indstille en modtager til prisen er den 10. november 2022.
Læs mere om, hvordan du indstiller på www.hvidovre.dk/kommunen under Priser og hædringer.