Et gratis tilbud til dig, der er ægtefælle eller samlever til et menneske med en demenssygdom.

Oktober |

Mange pårørende oplever, at det kan være givende at være en del af et fællesskab med andre, som også er nærmeste pårørende til et menneske med en demenssygdom.

I gruppen vil der være mulighed for at dele erfaringer, bekymringer samt at sparre med andre. 

Du har mulighed for at dele stort og småt og du fortæller det, som du har lyst til at fortælle.

Samtalegruppen for ægtefæller og samlevere starter d. 13. oktober. Gruppen mødes hver 14. dag i 2 timer i Hvidovre Sundhedscenter.

Kom med i gruppen

Har du lyst til at deltage, så kontakt demenskoordinatorerne i Hvidovre Sundhedscenter.

  • Christina: 4132 0640
  • Laura: 6191 6881
  • Anne: 2543 8124

Deltagere fra samtalegruppen udtaler:

  • Det har været befriende at kunne tale åbent om mine problemer. Hjemme kan det være svært at snakke om, hvordan jeg har det. Der skal jeg være stærk. At være her i gruppen har betydet, at jeg har fået lettet trykket.

  • Gruppen er et frirum. Mine venner orker ikke at høre på mig i samme grad, som jeg har behov for at snakke om det hele.

  • At møde andre og høre om deres måder at tackle hverdagen på, har givet stof til eftertanke og inspireret mig i min hverdag.