Borgermøde om Forslag til Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade

Oktober |

Den nye lokalplan har til formål at gøre det muligt at opføre mere bebyggelse og ændre mulighederne for anvendelse af en række kommunale ejendomme langs med Hvidovregade. Der er bl.a. behov for at udvide Klub Nord og at udbygge Aktivitetscenteret på Hvidovregade 49.

Torsdag den 27. oktober kl. 16.30-18.30 er alle interesserede velkomne til at komme forbi Aktivitetscenterets foyer på Hvidovregade 49. Her vil Hvidovre Kommune fortælle om lokalplanen, og man kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Har du bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslaget til Lokalplan 149, kan du skrive på høringsportalen på hvidovre.dk eller sende et brev til:

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 2. november 2022.