Vil du være med til at styrke kvaliteten i hjemmehjælpen?

Marts |

Hvem kan vælges til rådet?

Det kan Hvidovre-borgere eller pårørende til Hvidovre-borgere, der modtager en eller flere former for hjemmehjælp: Praktisk hjælp (fx rengøring eller tøjvask), hjælp med personlig pleje, madservice (levering af måltider), indkøbsordning (hjælp med dagligvareindkøb).

Hvordan stiller jeg op, og hvordan stemmer jeg?

Valget foregår som fremmødevalg den 26. april 2022, og de brugere og pårørende, der vælges, sidder i en 2-årig periode. For at stille op til rådet eller stemme til det, skal du tilmelde dig til valgmødet. Husk at have gyldig legitimation med fx sundhedskort, kørekort eller pas. På mødet kan du melde sig som kandidat.

Hvordan tilmelder jeg mig valgmødet?

Du skal tilmelde dig valgmødet senest den 19. april 2022. Du tilmelder dig ved at ringe til Mette tlf. 36393252 eller til Anne tlf. 36393869 i Center for Sundhed og Ældre.

Valgmødet er tirsdag den 26. april 2022 kl. 14.00-16.00 i Aktivitetscentret, Hvidovregade 49. Der bydes på kaffe og lagkage til mødet.

Rådets opgaver

Bruger- og pårørenderådet er sparringspartner for kommunen og dens leverandører i arbejdet med at sikre de bedste forhold for modtagere af hjemmehjælp inden for de politisk fastlagte rammer.

Rådet giver brugere og pårørende en ekstra mulighed for at få indflydelse og for at komme med forslag og idéer, som kan forbedre kvaliteten af hjemmehjælpen.

Rådet holder, som udgangspunkt, 3 årlige møder. Der behandles ikke klager eller personsager i rådet.