Manglende betaling af ejendomsskat mv.

Marts |

Husejere som bliver berørt vil modtage en underretning om, hvilken dato udlægget bliver foretaget.

Underretningen sendes til ejernes digitale postkasse eller som papirbrev, hvis de er fritaget for digital post. Hvis restancen, inkl. renter og gebyrer, ikke indbetales senest den dag, hvor udlægget bliver foretaget, vil sagen blive overdraget til advokat med henblik på inddrivelse af restancen ved salg af ejendommen på tvangsauktion.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice på telefon 36393639.