Kom til dialogmøde med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

Marts |

Møderne vil blive afholdt i tidsrummet kl. 16:00 – 18:00 på følgende dage:

  • 24. marts
  • 21. april
  • 19. maj
  • 16. juni

Der vil som udgangspunkt blive afsat 30 min. til hvert dialogmøde. Kontakt center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk om hvornår du ønsker at deltage og hvad du/I ønsker at drøfte på mødet. Møderne bookes efter først til mølle-princippet.