Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

Maj |

Der er i alt 1 million kr. i 2022 til uddeling, og der resterer 114.000 kr. til uddeling i anden ansøgningsrunde i 2022.

Den anden ansøgningsrunde er åben fra mandag den 2. maj 2022 og frem til ansøgningsfristens udløb mandag den 30. maj 2022.

Vi opfordrer frivillige sociale organisationer og foreninger, som har et socialt formål med sin frivillige indsats til at søge. Målgruppen er børn, unge og voksne, som bor i Hvidovre Kommune.

Du kan læse mere om kriterierne for at søge § 18-midler på www.hvidovre.dk, hvor du også finder det officielle ansøgningsskema, som skal udfyldes elektronisk.