Der opkræves fortsat moms på dagrenovation

Maj |

Hvidovre Kommune afventer fortsat retningslinjerne fra Skattestyrelsen omkring den fremtidige behandling af moms på affaldsområdet.

Det er derfor desværre ikke muligt at ændre momspraksis i forbindelse med den kommende opkrævning for 2. rate af ejendomsskatten.

Det betyder, at 2. rate af ejendomsskatten fortsat opkræves med moms på affaldsgebyrerne og uden regulering af tidligere opkrævet moms.

Det er endnu uvist, hvornår vi kan forvente at modtage de nye retningslinjer fra Skattestyrelsen.

De nye retningslinjer ventes i kølvandet på, at Landsretten i efteråret 2020 slog fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald. Det forventes, at den nye praksis medfører, at der ikke må opkræves moms på affaldsgebyrer, ligesom Hvidovre Kommune ikke må fratrække moms på udgifter til leverandører på affaldsområdet, fx på affaldsbeholdere. 

Derudover behandles der netop nu et nyt lovforslag, som indebærer en ny organisering af affaldssektoren. Hvis dette lovforslag vedtages, vil det muligvis få indflydelse på momsopkrævningen.

Vi informerer yderligere, når vi ved, hvilken betydning det får for opkrævning af moms.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk.