Hvidovre Kommune søger en forpagter

Maj |

Forpagtningen giver mulighed for salg af kioskvarer, kolde og lune retter samt drikkevarer; herunder et varieret udbud af gode og sunde retter til hallens brugere og besøgende gæster. Der tillades desuden produktion af mad til catering i mindre omfang. 

Forpagtningsperioden løber fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2027 med mulighed for forlængelse. Spisestedets åbningstider kan forhandles. 

Bud på forpagtningen skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den 30. maj 2022 og skal fremsendes til Center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk.

Kontakt Kultur- og Fritidschef Lars Hørdum på lhl@hvidovre.dk eller 3639 3284 for at høre mere. Besigtigelse af faciliteterne efter aftale.