Vil du med i havne- eller støjudvalg?

Juni |

Havneudvalg
I havneudvalget er der plads til 5 borgerrepræsenter, der skal kunne deltage i cirka 3 møder om året.
Som borgerrepræsentant må du ikke være medlem af havnens brugerråd eller af foreninger, der er medlem af brugerrådet.
Vil du med i havneudvalget, skal du senest den 19. juni 2022 sende os en mail på kof@hvidovre.dk, skriv havneudvalg i emnefeltet.
Skriv hvor du bor, og 3-5 linjer om hvorfor du gerne vil være med i havneudvalget.

Støjudvalg
I støjudvalget er der plads til 5 borgerrepræsentanter, 2 repræsentanter fra grundejerforeninger, 2 fra almene boligforeninger og 1 fra andelsboligforeninger.
Vil du med i støjudvalget, skal du senest den  19. juni 2022 sende os en mail på toe@hvidovre.dk, skriv støjudvalg i emnefeltet.
Skriv hvor du bor, og 3-5 linjer om hvorfor du gerne vil være med i støjudvalget. Skriv desuden om du vil være borgerrepræsentant, eller repræsentant for grundejerforening, almen boligforening eller andelsboligforening.

Du kan læse mere om de to udvalg og deres sammensætning og opgaver: https://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2786