Kom til dialogmøde med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

Februar |

Møderne vil blive afholdt i tidsrummet kl. 16:00 – 18:00 på følgende dage:

  • 24. februar
  • 24. marts
  • 21. april
  • 19. maj
  • 16. juni

Der vil som udgangspunkt blive afsat 30 min. til hvert dialogmøde. Kontakt center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk, hvis du/I ønsker at snakke med Kenneth. Oplys ønsket dato og tidspunkt samt hvad du/I ønsker at drøfte på mødet. Møder bookes efter først til mølle-princippet.

Kultur- og Fritidsudvalgsformand, Kenneth Bak

(Formand for Kultur- og Fritidsudvalg, Kenneth Bak)