Der opkræves fortsat moms på dagrenovation

December |

Hvidovre Kommune har stadig ikke modtaget retningslinjerne fra Skattestyrelsen omkring den fremtidige momspraksis på affaldsområdet.

Det betyder, at ejendomsskattebilletten fortsat opkræves med moms på affaldsgebyrerne og uden regulering af tidligere opkrævet moms.

Landsskatteretten slog ellers i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald. Men Skattestyrelsen skulle komme med nye retningslinjer for, hvad det i praksis ville betyde for grundejerne i Hvidovre og andre kommuner – og dem har vi og de øvrige kommuner endnu ikke modtaget.

Vi formoder, at Skattestyrelsen afventer godkendelse af et lovforslag om organiseringen af kommunernes affaldsområder, som Regeringen i samarbejde med en bred kreds af partier i Folketinget har fremsat.

Lovforslaget tager afsæt aftalen om ’Klimaplan for en grøn affaldssektor’ af 16. juni 2020. Denne aftale blev den 30. august 2022 suppleret af yderlig et forslag til en politiske aftale, som omhandler organisering af affaldsrådet med krav om selskabsgørelse af kommunernes affaldsydelser. Formålet er at undgå konkurrenceforvridning, idet kommunerne opnår fordel ved ikke at opkræve moms på affaldsydelser. En selskabsgørelse vil medføre, at affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig.

Det nye lovforslag indgår i regeringens lovkatalog til behandling og vedtagelse i 2023. Ifølge aftalen skal lovforslaget om selskabsgørelse træde i kraft i 2024. Det er ikke afklaret, hvornår selskabsudskillelsen af affaldsydelserne skal være gennemført.

Alt det betyder, at vi ikke kan oplyse, hvad det vil få af konsekvenser for den enkelte borger og prisen på renovationsydelserne, indtil vi modtager nye retningslinjer eller yderligere informationer fra Skattestyrelsen.

Vi informerer selvfølgelig yderligere, når vi ved, hvilken betydning det får for opkrævning af moms.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk.