Vil du være med til at arrangere koncerter i Hvidovre og sætte dit præg på musiklivet i kommunen?

August |

Musikrådet består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, og en stor håndfuld interessemedlemmer, som hjælper med koncertplanlægning og praktiske opgaver ifm. koncerterne. Der er plads til flere, så kom og hør om hvad vi laver.

Alle interesserede kan stille op til Hvidovre Musikråd. Stemmeberettigede er musikinteresserede myndige borgere, der er bosat i Hvidovre Kommune. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Musikrådets sekretariat i hænde senest 6. september 2022 via e-mail til QJE@hvidovre.dk eller brev til Center for Kultur og Fritid, Hvidovrevej 280.

Ønsker du dagsorden mm. tilsendt, kan du kontakte sekretariatet via mail: QJE@hvidovre.dk.

Læs mere på www.Hvidovre.dk/HvidovreMusikrad (nyt vindue)