Brugen af Chromebooks og Google i skolerne undersøges

August |

Der har den senest tid været en del debat om en sag fra Helsingør, hvor Datatilsynet har givet Helsingør Kommune påbud om at stoppe brugen af Chromebooks og Google-software på skolerne. En Chromebook er den computer, mange elever låner af skolerne til brug i undervisningen og til de forskellige digitale løsninger i skolen.

I Hvidovre benytter vi også Chromebooks og Google-løsninger på skolerne. Det er vigtigt at præcisere, at Datatilsynets afgørelse kun gælder for Helsingør Kommune, men på sigt kan sagen få betydning for Hvidovre.

Derfor forholder Hvidovre Kommune sig naturligvis til afgørelserne fra Datatilsynet og er i fuld gang med at undersøge, hvilke relevante skridt de kan give anledning til i Hvidovre. Vi tager sagen meget alvorligt og vil være helt sikre på, at vi lever op til alle de krav, vi skal.

Kommunen er i samarbejde med Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) i gang med at udarbejde en mulig exitplan, hvis det skulle blive nødvendigt at stoppe brugen af Chromebooks eller Googles løsninger på skoleområdet. Der arbejdes på alternative løsninger, som enten driftes i kommunens eget datacenter eller alternativt i EU.

Kommunen er desuden en del af det fælles kommunale arbejde om Google-sagen, som Kommunernes Landsforening faciliterer. DSD er repræsenteret i arbejdsgruppen.

På sigt kan der altså komme nye retningslinjer for brugen af Google og Chromebooks, men som det er nu, kan elever og medarbejdere i Hvidovre fortsat bruge Chromebooks og Googles platform i undervisningen. Hvis det skulle ændre sig, vil vi naturligvis melde det ud til alle berørte forældre, elever og medarbejdere.