Beskyttelsesrum kortlægges

April |

I lyset af krigen i Ukraine har flere borgere henvendt sig til Hvidovre Kommune for at høre, hvor der findes lokale beskyttelsesrum.

Det er dog Hovedstadens Beredskab, der varetager myndighedsopgaven vedrørende beskyttelsesrum i Hvidovre Kommune, og de er pt. ved at opdatere deres oplysninger om sikringsrum, beskyttelsesrum, dækningsrum mv. i lyset af krigen i Ukraine.

Opdateringen sker efter henvendelse fra Beredskabsstyrelsen og skal være færdig den 1. maj 2022. Du kan finde kontaktoplysninger til Hovedstadens Beredskab her.

Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er nogen aktuel militær trussel mod Danmark.

Det, man i daglig tale kalder beskyttelsesrum, kan dog være mange ting. Det kan være egentlige bunkere, som er skabt til formålet, og dem er der pt. 12 af i Hvidovre Kommune med en samlet kapacitet på 600 pladser. Men de kan også være såkaldte sikringsrum, som kan være alt fra en parkeringskælder, opbevaringskælder eller cykelkælder, som kan bruges, hvis det utænkelige skulle ske. Man kan i BBR-registeret trække data vedrørende adresse og kapacitet for sikringsrum i bygninger i Hvidovre Kommune, og her er den samlede sikringsrumskapacitet opgjort til 61.864 pladser.

Det er dog usikkert i hvilken stand, rummene er, da de gerne må anvendes til andre ting, så længe forsvarsministeren ikke har bestemt, at de skal klargøres. Og det er op til ejeren af bygningen at sikre, at de kan klargøres, hvis det bliver nødvendigt.

Det vurderes dog ikke, at der er et aktuelt behov for at klargøre offentlige beskyttelsesrum eller sikringsrum. Beskyttelsesrum skal bruges til at beskytte befolkningen mod følgerne af krigshandlinger i Danmark, og der er ikke nogen aktuel militær trussel mod Danmark.

Hvis situationen ændrer sig, er det forsvarsministeren, der skal anmode kommunerne om at klargøre offentlige beskyttelsesrum. Hvidovre Kommune følger situationen tæt og er klar til at efterkomme alle krav og henstillinger, der måtte komme fra myndighederne på området.

Der er desuden helt klare nationale retningslinjer for, hvordan forskellige myndigheder skal agere i tilfælde af en krisesituation. I tilfælde af større ulykker eller katastrofer advarer myndighederne borgerne via mange forskellige kanaler - det sker ofte gennem egne hjemmesider, sociale medier og pressen.

Hvis du vil læse mere, kan du finde generelle oplysninger om beskyttelsesrum m.v. hos Beredskabsstyrelsen på brs.dk.

De danske myndigheder har også oprettet en fælles hjemmeside, kriseinformation.dk, der samler information og svar om situationen efter den russiske invasion af Ukraine.