Derfor opkræves der moms på dagrenovation

December |

Opdatering 23. november 2023

Hvidovre Kommune har nu endelig modtaget retningslinjerne fra Skattestyrelsen omkring den fremtidige momspraksis på affaldsområdet.

Det betyder, at Hvidovre Kommune kan indarbejde en ny momspraksis for området i forbindelse med taksterne for 2025. De nye retningslinjer kan ikke nå at få konsekvenser for taksterne for næste år, da de blev fastsat med det allerede vedtagne budget for 2024.

Den moms, der er blevet opkrævet for meget, vil blive efterreguleret. Hvordan det vil ske, skal nu afklares nærmere.

Affaldsområdet bygger på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip, som betyder, at der ikke må være overskud på ordningen. De opkrævede takster dækker således kun de reelle udgifter på affaldsområdet.

Det nye styringssignal fra Skattestyrelsen om moms på affaldsområdet kan læses her  

 

Opdatering den 21. december 2022

Hvidovre Kommune har stadig ikke modtaget retningslinjerne fra Skattestyrelsen omkring den fremtidige momspraksis på affaldsområdet.

Det betyder, at ejendomsskatten fortsat opkræves med moms på affaldsgebyrerne og uden regulering af tidligere opkrævet moms.

Det er endnu uvist, hvornår vi får de nye retningslinjer for den fremtidige momspraksis på affaldsområdet fra Skattestyrelsen. Vi formoder, at de afventer godkendelse af et lovforslag om organiseringen af kommunernes affaldsområder, som Regeringen i samarbejde med en bred kreds af partier i Folketinget har fremsat.

Lovforslaget tager afsæt aftalen om ’Klimaplan for en grøn affaldssektor’ af 16. juni 2020. Denne aftale blev den 30. august 2022 suppleret af yderlig et forslag til en politiske aftale, som omhandler organisering af affaldsrådet med krav om selskabsgørelse af kommunernes affaldsydelser. Formålet er at undgå konkurrenceforvridning, idet kommunerne opnår fordel ved ikke at opkræve moms på affaldsydelser. En selskabsgørelse vil medføre, at affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig.

Det nye lovforslag indgår i regeringens lovkatalog til behandling og vedtagelse i 2023. Ifølge aftalen skal lovforslaget om selskabsgørelse træde i kraft i 2024. Det er ikke afklaret, hvornår selskabsudskillelsen af affaldsydelserne skal være gennemført.

Alt det betyder, at vi ikke kan oplyse, hvad det vil få af konsekvenser for den enkelte borger og prisen på renovationsydelserne, indtil vi modtager nye retningslinjer eller yderligere informationer fra Skattestyrelsen.

Vi informerer selvfølgelig yderligere, når vi ved, hvilken betydning det får for opkrævning af moms.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk.

 

Opdatering den 23. maj 2022:

Vi afventer fortsat retningslinjerne fra Skattestyrelsen omkring den fremtidige behandling af moms på affaldsområdet.

Det er derfor desværre ikke muligt at ændre momspraksis i forbindelse med den kommende opkrævning for 2. rate af ejendomsskatten.

Det betyder, at 2. rate af ejendomsskatten fortsat opkræves med moms på affaldsgebyrerne og uden regulering af tidligere opkrævet moms.

Det er endnu uvist, hvornår vi kan forvente at modtage de nye retningslinjer fra Skattestyrelsen.

Derudover behandles der netop nu et nyt lovforslag, som indebærer en ny organisering af affaldssektoren. Hvis dette lovforslag vedtages, vil det muligvis få indflydelse på momsopkrævningen.

Vi informerer yderligere, når vi ved, hvilken betydning det får for opkrævning af moms.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk.

 

Oprindelig tekst fra 23. december 2021

Landsskatteretten slog i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald.

Hvidovre Kommune afventer dog i øjeblikket retningslinjerne fra Skattestyrelsen om, hvad Landsrettens afgørelse reelt kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre og andre kommuner.

Det forventes, at den nye praksis medfører, at der ikke må opkræves moms på affaldsgebyrer, ligesom Hvidovre Kommune ikke må fratrække moms på udgifter til leverandører på affaldsområdet, fx på affaldsbeholdere. Derfor vil den enkelte borgers momsbesparelse blive reduceret i en eller anden grad, som vi ikke kender.

Indtil vi ved præcis, hvad det kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre Kommune, bliver der fortsat opkrævet moms for afhentning af affald i første halvår af 2022. Det beløb, der evt. bliver opkrævet for meget i første halvår, vil blive efterreguleret, så du som borger vil få for meget indbetalt moms tilbage.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk 

Vi vil informere yderligere på kommunens hjemmeside, når vi ved, hvad det betyder for 2. rate af ejendomsskatten for 2022.