SOSU-elev

Hvidovre Kommune tilbyder et oplæringsforløb med faste kontaktpersoner og praksisnær undervisning. Der er desuden god mulighed for at deltage på sprogkurser målrettet SOSU-elever samt at få understøttende IT-hjælpemidler eksempelvis ved ordblindhed.

Ansøgningsskema som SOSU-elev i Hvidovre Kommune (nyt vindue)

Oplev hverdagen som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i videoen Gør en forskel for dem, der har brug for det mest:

Luk alle
Åbn alle

Du kan komme i oplæring i Hvidovre Kommune under din uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

I Hvidovre Kommune vil du blive mødt af vores Uddannelsesgruppe, som planlægger og følger dit forløb fra ansættelse til fordeling af dine oplæringssteder.

Hvidovre Kommune tilbyder praksisnær undervisning, blandt andet i forbindelse med medicinhåndtering. Du har mulighed for at træne sprog i hverdagen og deltage på sprogkurser målrettet SOSU-elever. Du kan også få understøttende IT-hjælpemidler til dokumentation i din oplæring, hvis du for eksempel er ordblind.

I Hvidovre Kommune vil du under din uddannelse komme i oplæring på forskellige oplæringssteder.

Der er fire plejehjem og et rehabiliteringscenter samt en hjemmeplejegruppe, der er opdelt i tre distrikter:

Du starter på et plejehjem og kommer senere i forløbet i den udekørende hjemmepleje.

På uddannelsen til social- og sundhedsassistent kommer du også i oplæring i psykiatrien og på et hospital. Disse oplæringsforløb koordineres af din skole.

I Hvidovre Kommune lægger vi vægt på, at du som medarbejder trives – at der gode fællesskaber på arbejdspladsen, og at du kan få hjælp og støtte, hvis du har brug for det.

Der kommer hele tiden ny teknologi, forskellige hjælpemidler og fokus på gode arbejdsstillinger, som gør, at arbejdet er mindre fysisk hårdt end det tidligere har været. I Hvidovre Kommune har vi et showroom for velfærdsteknologi, som du kommer ud at besøge i løbet af din uddannelse for at lære mere om dette.

Som SOSU-elev vil du primært arbejde om dagen, men du kan varsles til at arbejde om aftenen og natten, og der kan også være weekendvagter. Hvis du arbejder om aftenen, natten eller i weekenderne, kan du holde fri på andre tidspunkter. Vi arbejder ud fra FOA’s overenskomst på området. Du kan læse mere på FOA’s hjemmeside: Arbejdstid – FOA (foa.dk) (nyt vindue)

Grundforløb 1

Grundforløb 1 varer 20 uger og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen. Du får SU under grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger, og hvis ikke du kommer direkte fra folkeskolen, starter du her.

 • Under social- og sundhedsassistentuddannelsen kan du søge ansættelse som elev i en kommune under grundforløb 2 samt under hovedforløbet.
 • Under social- og sundhedshjælperuddannelsen er du berettiget til at få SU under grundforløb 2, og kan først søge ansættelse som elev under hovedforløbet.

 Hovedforløb

Du veksler mellem skole- og praktikophold under hovedforløbet, og du får løn under denne del af uddannelsen. Dette gælder også for EUX-elever.

 Løn og SU (pr. oktober 2023)

 

Grundforløb 2

Hovedforløb

SSH-elever under 25 år SU 12.847,48 kr.
SSA- og EUX-elever under 25 år SU 13.996,00 kr.
SSH-elever over 25 år SU

12.847,49 kr. eller

23.146,92 kr. som voksenelev/-lærling
SSA- og EUX-elever over 25 år

13.956,00 kr. eller

22.796,00 kr. som voksenelev/-lærling

13.996,00 kr. eller

23.146,92 kr. som voksenelev/-lærling

Voksenelevløn:

Du er berettiget til voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år og har mindst et års relevant erhvervserfaring på mindst 24 timer pr. uge, inden for de sidste fire år.

Voksenlærlingeløn:

Hvis du er fyldt 25 år, kan du muligvis være berettiget til voksenlærlingeløn, for eksempel hvis du er ledig og ikke har en faglært uddannelse. Spørg i jobcentret i din bopælskommune, om du er berettiget.

Du kan læse mere om uddannelserne og økonomi på SOSU H’s hjemmeside:

Hvis du har spørgsmål til løn og SU kan du kontakte Uddannelsesgruppen.

Sådan søger du ind på grundforløbene

Både uddannelsen til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper starter med grundforløb, som du selv skal søge ind på via enten www.optagelse.dk (nyt vindue) eller SOSU H's hjemmeside www.sosuh.dk (nyt vindue).

Sådan kan du søge om elevplads i Hvidovre Kommune

 • Som social- og sundhedsassistent elev kan du søge elevplads under grundforløb 2 og efterfølgende på hovedforløbet.
 • Som social- og sundhedshjælper elev kan du søge elevplads under hovedforløbet.

Ansøgningsskemaet finder du på denne side. Der er optag fire gange om året med holdstart i januar, april, august og oktober. Ansøgninger modtages og behandles løbende, men du skal sende din ansøgning senest fire uger før ønsket optag.

Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent består både af skoleforløb og oplæring. Som SOSU-elev i Hvidovre Kommune går du i skole på SOSU H, som har afdelinger i Brøndby, Herlev, København og Gladsaxe.

Som SOSU-elev i Hvidovre Kommune har du god mulighed for at blive fastansat efter endt uddannelse, så du vil arbejde videre i et kendt miljø med dine kollegaer og borgere fra uddannelsen.

Som færdiguddannet har du også mulighed for kompetenceudvikling indenfor blandt andet forflytning og demens.

Både nu og i fremtiden er der stor efterspørgsel på social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Men der er også flere muligheder for at bygge videre på uddannelsen, hvis du senere skulle have ønske om at udvide dine job- og karrieremuligheder.

Muligheder som social- og sundhedshjælper

Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Her får du fem måneders merit for din uddannelse og yderligere fem uger, hvis du er over 25 år. Det betyder, at din uddannelse til social- og sundhedsassistent bliver kortere end det almindelige uddannelsesforløb.

Muligheder som social- og sundhedsassistent

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent, kan du søge ind på en række uddannelser til professionsbachelor, for eksempel:

 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Fysioterapeut
 • Socialrådgiver
 • Ergoterapeut
 • Tandplejer
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Radiograf

Som social- og sundhedsassistent kan du også efteruddanne dig og specialisere dig inden for pleje, psykiatri, IT, aktivering og rehabilitering, arbejdsmiljø, etik med videre, eller arbejde inden for lægepraksis.

Muligheder med EUX Velfærd

Med en EUX Velfærd kan du arbejde som social- og sundhedsassistent, men du kan også vælge at søge ind på videregående uddannelser, både på professionsbachelor- og universitetsniveau.