Social- og sundhedsmedarbejder der holder en plejehjemsbeboer i hånden Social- og sundhedsmedarbejder der holder en plejehjemsbeboer i hånden

SOSU-uddannelserne

Du kan komme i lære i Hvidovre Kommune, når du uddanner dig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Som social- og sundheds elev består 2/3 af din uddannelse af praktik på et plejehjem og i hjemmeplejen, og du får løn under hovedforløbet.

Ansøgningsskema til SOSU-uddannelserne

 

Social- og sundhedshjælper elev

Som social- og sundhedshjælper elev vil du lære at arbejde professionelt med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Du kommer til at støtte og vejlede syge, ældre og handicappede til at klare deres dagligdag bedst muligt. Du lærer om rehabilitering, kost og ernæring, velfærdsteknologi og meget mere.

Social- og sundhedsassistent elev

Som social- og sundhedsassistent elev lærer du at arbejde fagligt med sygepleje, træning og omsorg for både unge, voksne og ældre. Du kommer blandt andet til at lære om sygdomsforståelse og anatomi, om sygepleje og psykiatri og om medicinhåndtering og sundhedsteknologi. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at danne overblik og tage ansvar, og hjælpe borgere og patienter til at kunne leve et værdigt liv.

Gør en forskel

Oplev hverdagen som social- og sundhedsassistent eller -hjælper i videoen Gør en forskel for dem, der har brug for det mest:

Luk alle
Åbn alle

Både uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent består af et skoleforløb og praktikker, og du får løn under uddannelsen. Som social- og sundhedselev i Hvidovre Kommune går du i skole på social- og sundhedsskolen SOSU H, som har afdelinger i både Brøndby, Herlev, København og Gladsaxe. Begge uddannelser starter med et grundforløb.

Grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 varer hver 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet folkeskolen inden for det seneste år, skal du først på Grundforløb 1 og bagefter på Grundforløb 2. Det vil sige, at du har et samlet grundforløb på 40 uger. Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte på Grundforløb 2 for unge (EUD). Så varer dit grundforløb 20 uger. Hvis du er 25 år og derover, skal du starte på Grundforløb 2 for voksne (EUV). Dette grundforløb varer 20 uger.

Læs mere om grundforløb 1 og 2 (nyt vindue)

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Uddannelsen varer 2 år og 2 måneder. Hvidovre Kommune ansætter social- og sundhedshjælper elever 2 gange årligt. Holdene starter i januar, april, august og oktober.

Læs om uddannelsen til social- og sundhedshjælper (nyt vindue)

Uddannelse til social- og sundhedsassistent

Uddannelsen varer 3 år, 9 måneder og 3 uger. Hvidovre Kommune ansætter social- og sundhedsassistent elever 4 gange årligt. Holdene starter i januar, april, juli, august og oktober.

Læs om uddannelsen til social- og sundhedsassistent (nyt vindue)

EUX Velfærd: Studentereksamen og SOSU-uddannelse i ét

Med EUX Velfærd kombinerer du uddannelsen til social- og sundhedsassistent med en studentereksamen. 
EUX Velfærd til social- og sundhedsassistent varer 4 år, 6 måneder og 3 uger. 
Efter uddannelsen har du både mulighed for at få et arbejde som social- og sundhedsassistent og at tage en videregående uddannelse.

Læs om EUX Velfærd (nyt vindue)

Du kan søge om optagelse på grundforløbene på enten www.optagelse.dk (nyt vindue) eller på SOSU H's hjemmeside www.sosuh.dk (nyt vindue).

Efter grundforløbet kan du søge om en social- og sundheds elevplads i Hvidovre Kommune.

 • Social- og sundhedsassistent elever: Kan få en elevplads under grundforløb 2 og efterfølgende på hovedforløbet
 • Social- og sundhedshjælper elever: Er berettiget til SU under grundforløbet og kan først søge elevplads under hovedforløbet.

Ansøgningsskemaet finder du øverst på denne side.

Som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent vil du få et job med ansvar, og dine opgaver kræver modenhed, overblik og forståelse for mennesker. Der er ikke to dage, der ligner hinanden.

Du kan godt lide og er god til at:

 • Tale med mange forskellige mennesker
 • Sætte dig ind i menneskers meget forskellige behov
 • Bevare overblikket og roen i pressede situationer
 • Kommunikere pædagogisk
 • Bruge digitale hjælpemidler til dokumentation og kommunikation
   

Social- og sundhedshjælper

Når du er færdiguddannet social- og sundhedshjælper vil du med din faglighed hjælpe mennesker til en hverdag med værdighed og livskvalitet. Du kan blandt andet arbejde på et plejehjem, i hjemmeplejen, i dagcentre eller på aktivitetscentre. Du hjælper med at få dagligdagen til at fungere i forhold til personlig pleje, måltider, indkøb og rengøring med videre. I hjemmeplejen vil du for eksempel støtte mennesker i at klare sig bedst muligt i eget hjem og giver en hjælpende hånd, hvis der er behov for det.

Social- og sundhedsassistent

Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent bliver du en autoriseret sundhedsfaglig person, og du kan arbejde på hospitaler, på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien, på dag-/aktivitetscentre eller i lægepraksis. Du er dagligt i kontakt med mange forskellige mennesker: Ældre og syge, deres pårørende, kolleger og andre fagpersoner som for eksempel læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. Er du ansat på et plejecenter, består opgaverne blandt andet i at yde omsorg, praktisk hjælp og sygepleje, som sårpleje og forbinding, medicindosering og lægekontakt.

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Som social- og sundhedshjælper/-assistent kan du både arbejde om dagen og om aftenen/natten – eller begge dele. Der kan også være weekendvagter. Hvis du arbejder om aftenen, natten eller i weekenderne, kan du holde fri på andre tidspunkter.

I Hvidovre Kommune lægger vi vægt på, at du som medarbejder trives; at der gode fællesskaber på arbejdspladsen, og at du kan få hjælp og støtte, hvis du har brug for det.

Der kommer hele tiden ny teknologi, forskellige hjælpemidler og fokus på gode arbejdsstillinger, og det gør, at arbejdet som social- og sundhedshjælper/-assistent er mindre fysisk hårdt end det tidligere har været.

Løn

En social- og sundhedshjælper i Hvidovre Kommune tjener i gennemsnit 30.000 kr. om måneden inklusiv ferie og pension. En social- og sundhedsassistent tjener i gennemsnit 32.000 kr. om måneden inklusiv ferie og pension. Den præcise løn afhænger af bl.a. erfaring og hvor længe, man har været i jobbet.

Både nu og i fremtiden er der stor efterspørgsel på social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Men der er også flere muligheder for at bygge videre på uddannelsen, hvis du senere skulle have ønske om at udvide dine job- og karrieremuligheder.

Muligheder som social- og sundhedshjælper

Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Her kan du få merit for din uddannelse og erfaring fra eventuelle ansættelser. Det betyder, at din uddannelse til social- og sundhedsassistent bliver kortere end det almindelige uddannelsesforløb.

Muligheder som social- og sundhedsassistent

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent, kan du søge ind på en række uddannelser til professionsbachelor, for eksempel:

 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Fysioterapeut
 • Socialrådgiver
 • Ergoterapeut
 • Tandplejer
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Radiograf

Som social- og sundhedsassistent kan du også tage efteruddannelse og specialisere dig inden for for eksempel pleje, psykiatri, IT, aktivering og rehabilitering, arbejdsmiljø, etik eller arbejde inden for lægepraksis.

Muligheder med EUX Velfærd

Med en EUX Velfærd kan du arbejde som social- og sundhedsassistent, men du kan også vælge at søge ind på videregående uddannelser, både på professionsbachelor- og universitetsniveau.

Kom forbi vores stand til "Mød en virksomhed", som er en lokal uddannelsesmesse for unge. Den bliver holdt hvert efterår, og her kan du møde elever fra social- og sundhedsuddannelserne i Hvidovre Kommune. Du kan få en snak om vores hverdag, vores vej til social- og sundhedsuddannelsen og de drømme, vi har om evt. videreuddannelse. Du kan også møde færdiguddannede social- og sundhedsmedarbejdere, som kan fortælle om jobbet og de muligheder, det giver.

Hvis du går i udskolingen i en af Hvidovres folkeskoler eller privatskoler, tilbyder Hvidovre Kommune, at du kan komme i erhvervspraktik som social- og sundhedshjælper/-assistent.

Hvis du er interesseret i at komme i erhvervspraktik, er du meget velkommen til at kontakte os. Se kontakt-oplysninger i kontakt-boksen. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe med at tilrettelægge din praktik ud fra dine ønsker for fremtiden.

Intro- og brobygning

Social- og sundhedsskolen SOSU H holder også intro- og brobygningsforløb for folkeskolens ældste klasser. Dem kan du få mere information om her:

Har du spørgsmål?

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål.

Luk alle
Åbn alle

Som social- og sundheds elev får du løn under uddannelsen

Lønnen varierer alt efter alder, kompetencer og erhvervserfaring og bliver givet efter den gældende overenskomst.

Her kan du se elev-lønnen på de forskellige uddannelser

 • Uddannelsen til social- og sundhedshjælper (2023): 12.653 kr. om måneden.
 • Uddannelsen til social- og sundhedsassistent og EUX-elever (2022): 13.956 kr. om måneden.

Hvis du er over 25 år

 • Voksen-elevløn: 22.796 kr. om måneden.
 • Voksenlærlingeløn: 22.796 kr. om måneden.

Du kan søge om voksen-elevløn, hvis du er fyldt 25 år og har mindst ét års relevant erhvervserfaring på mindst 24 timer pr. uge inden for de sidste 4 år.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du muligvis være berettiget til voksenlærlingeløn, fx hvis du er ledig og ikke har en faglært uddannelse. Spørg i jobcentret i din bopælskommune, om du er berettiget.