Kontorelev-uddannelsen

Kontorelever i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune ansætter 3-5 kontorelever én gang om året med opstart 1. maj og 1. september.

Elevforløbet

Som kontorelev i Hvidovre Kommune får du en bred uddannelse indenfor kontorfaget. Uddannelsen varer to år og består primært af praktisk oplæring. Gennem din elevtid i kommunen skal du være i tre forskellige afdelinger. Du skal være i hver afdeling i otte måneder.

Derudover skal du på skoleophold på Niels Brock. Skoleopholdene afsluttes med en fagprøve med et selvvalgt emne, hvor du får en uges skriveperiode hjemme, inden fagprøven skal afleveres. Den skriftlige aflevering skal forsvares ved en mundtlig eksamen.

Uddannelseskrav

Du skal have gennemført én af følgende uddannelser: 

  • EUX 1. del eller HHX
  • HTX, STX, HF eller EUX (ikke merkantil erhvervsfaglig studentereksamen) som skal være suppleret med et bestået 5 ugers grundforløb (EUS)
  • HG der fortsat giver direkte adgang til specialet offentlig administration - medsend RKV
  • EUV, her skal der vedlægges realkompetencevurdering fra skolen
  • Er du over 25 år og har en af de tidligere kompetencegivende uddannelser skal du medsende din RKV

Kontakt din handelsskole, hvis du er i tvivl om, du har de rette adgangskrav.

Du kan læse mere om uddannelsen ved at klikke på nedenstående link:

Ofte stillede spørgsmål

Luk alle
Åbn alle

Du får elevløn under din uddannelse. Elevlønnen ligger på:  
 
1. års elever: 15.831,50 kr. 
2. års elever: 16.662,59 kr.
 
Voksenelever (over 25 år): 23.965,08 kr.

Som kontorelev i Hvidovre Kommune har du en 37 timers arbejdsuge. Du får elevløn under hele uddannelsen, også under skoleopholdene. Du får desuden betalt bøger, transporten til skolen samt studieturen til Bruxelles.

Mødetiderne er som udgangspunkt:

  • Mandag: 08:00-15:00
  • Tirsdag: 08:00-15:00
  • Onsdag: 08:00-15:00
  • Torsdag: 08:00-18:00
  • Fredag: 08:00-14:00

Hvis du er blevet ansat som kontorelev i Hvidovre Kommune efter den 1. juli 2020, vil du blive omfattet af den nye ferielov. 

Igennem din elevtid skal du igennem 12 til 15 ugers skoleophold fordelt over flere skoleperioder. Sidste skoleophold afsluttes med en skriftlig fagprøve, som skal forsvares mundtligt.

Skoleopholdene foregår på Niels Brock på Nørre Voldgade 34, 1358 København K. På skoleopholdene vil du blive undervist i emner, som er relevante for dit arbejde, fx sagsbehandling, mundtlig og skriftlig kommunikation, projektkoordinering og lovgivning, og der vil på skoleopholdene være forskellige gruppeopgaver. Hvert skoleophold afsluttes med individuelle test.

Du vil som elev i Hvidovre Kommune komme på forskellige kurser i starten af din elevtid. Det kunne f.eks. være mundtlig kommunikation og konflikthåndtering, præsentationsteknik, kurser i Hvidovre Kommunes interne systemer og/eller hjemmeside-redigering.

I forbindelse med EU-undervisningen på et af skoleopholdene er der mulighed for en studietur til Bruxelles. Rejsen bliver betalt af Hvidovre Kommune.

Der er flere steder, man kan købe sin frokost som ansat i Hvidovre Kommune. På rådhuset er der Rådhuskantinen, hvor man kan købe morgenmad og frokost, men man er også velkommen til at medbringe sin egen mad. Derudover er der en frugtordning, hvor man kan hente lækker frugt i kantinen hver dag. 

Ved siden af Rådhuset ligger biblioteket. Her ligger Bibliotekscaféen, som både er åben for borgere og medarbejdere. Her kan man også købe sin frokost. 

Hvidovre Kommunes elever spiser frokost sammen hver dag. Der bliver afholdt elevdage, hvor eleverne tager ud og laver sjove ting sammen for at styrke sammenholdet. I december måned holder eleverne en julefrokost.

Som elev er du også en del af den afdeling, du er i praktik i. Hvis du har lyst, kan du være med i de sociale arrangementer, der er i afdelingen. 

Ved hvert elevsted bliver der afholdt 3 elevsamtaler. Ved samtalerne deltager du og din elevansvarlige/lederen. 

Første samtale afholdes inden for de første 14 dage du er i afdelingen. Denne samtale kaldes forventningssamtalen. Ved samtalen gennemgår I din praktikplan, og de læringsmål du skal opnå, og I afstemmer jeres forventninger til din tid i afdelingen. 

Efter ca. 3½ måned afholdes den første evalueringssamtale. Ved samtalen tager I udgangspunkt i din praktikplan, og I udfylder praktikplanen ift. Hvor langt du er nået, og om der er noget der skal justeres på. 

Den anden og sidste evalueringssamtale bliver afholdt, når du har ca. 1½ måned tilbage i afdelingen. Ved samtalen gennemgår og udfylder I praktikplanen, og der følges op på, om du har nået de mål, der er blevet sat for dig. Hvis I bliver opmærksomme på, at du mangler at nå et mål, skal dine arbejdsopgaver justeres, så du når at komme i mål i løbet af de næste 1½ måned.