Behandling af jobansøgninger

Din ansøgning vil ved modtagelsen blive registreret i vores rekrutteringssystem Talent Recruiter/HR Manager.

Vi har derfor pligt til at informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig. Dette vil du også få fremsendt på e-mail, når vi registrere dig i vores rekrutteringssystem.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/ EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018), som begge gælder for Hvidovre Kommune. Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger om dig er databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 11 og § 12.

Dataansvaret for oplysningerne i vores rekrutteringssystem er delt mellem Hvidovre Kommune og HRM Talent Solutions ApS.

Luk alle
Åbn alle

Ved udløb af ansøgningsfristen, vil vi gennemgå alle de ansøgninger, vi har modtaget, og vurdere dine kvalifikationer konkret i forhold til stillingen.
Lederen eller et ansættelsesudvalg vil ved gennemgang af alle ansøgninger aftale, hvem der indbydes til en personlig samtale med lederen og/eller ansættelsesudvalget.

Formålet med denne ansættelsesproces er, at vi ønsker at besætte den ledige stilling med den bedst kvalificerede ansøger.
Efter de personlige samtaler vil vi – som oftest – indhente yderligere information om den ansøger, vi skønner bedst til stillingen, hvis ansøgeren samtykker til indhentelsen. Vi søger oplysninger hos ansøgerens nuværende og tidligere arbejdsgiver, og vi vil ud fra en konkret vurdering måske bede om fremvisning af privat straffeattest.

I forbindelse med stillinger, som kræver at ansøgeren færdes blandt børn og unge, vil vi indhente børneattest og offentlig straffeattest, hvis ansøgeren samtykker.

Vi kan også bede ansøgeren om at sende os flere oplysninger.
De fleste gange bliver vi ikke bekendt med oplysninger, som har negativ indvirkning på beslutningsgrundlaget, og vi vil normalt tilbyde ansøgeren den ledige stilling.

Vi vil bestræbe os på, at de ansøgere, som har været til samtale, bliver telefonisk kontaktet. De øvrige vil også modtage et skriftligt afslag.
Hvis du siger nej til, at vi må indhente yderligere information, indhente børneattest og offentlig straffeattest, må du forvente at få afslag på din ansøgning.

Hvis du siger ja, og vi bliver bekendt med oplysninger som gør, vi ikke umiddelbart vil tilbyde dig ansættelse, vil du få forelagt oplysningerne (partshøring), inden vi træffer endelig afgørelse.

  • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i vores rekrutteringssystem.
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet (modtaget) og brugt i vores behandling af din ansøgning. Du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du har ret til at se oplysningerne.
  • Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Til de stillingstyper, hvor vi gennemfører personlighedstest, vil ansøgeren særskilt blive oplyst om sine rettigheder, opbevaring af undersøgelsen og anonymiteten.

Har du spørgsmål til behandlingen af din ansøgning, kan du rette henvendelse til den kontaktperson, der er tilknyttet den stilling, du har søgt. Dette kan du se i din bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning, hvor der også står et telefonnummer og/eller e-mail.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Julie Egholm, Bygaden 2, 2630 Taastrup, e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk eller telefon +45 2399 0515.

Klageadgang
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.