Databeskyttelsesrådgiver

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommune har fokus på at beskytte personoplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Hvidovre Kommune en databeskyttelses-rådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer personoplysninger på lovlig og sikker vis.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Nedenfor kan du læse, hvordan kommunen generelt anvender personoplysninger, blandt andet når du besøger kommunens hjemmeside - hvidovre.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelses-rådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelses-rådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Ved henvendelse til kommunen databeskyttelsesrådgiver behandles der oplysninger om dig med det formål, at DPO’en kan udføre sine opgaver efter databeskyttelsesforordningens artikel 38, stk. 4, og artikel 39.

Oplysningerne om dig bliver behandlet hos kommunens databeskyttelsesrådgiver så længe, det er nødvendigt for at løse opgaven. Herefter lukkes sagen og oplysningerne arkiveres efter arkivlovens regler ved aflevering af oplysningerne til Rigsarkivet ca. en gang hvert 5 år.

Det er databeskyttelses-rådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelses-rådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Læs om databeskyttelses-rådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue).

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

Databeskyttelses-rådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.