Kommunikation i krise- og beredskabssituationer

Luk alle
Åbn alle

Hvis Hvidovre Kommunes service eller drift er påvirket af en kritisk situation, vil kommunen løbende informere her på hvidovre.dk og på kommunens Facebook-side:

Ved større ulykker eller katastrofer advarer myndighederne befolkningen bl.a. via sociale medier, hjemmesider og medierne. Beredskabsmeddelelser udsendes derudover via DR og TV 2.

I akutte situationer af livstruende karakter for et større antal mennesker kan myndighederne advare via de fysiske varslingssirener og S!RENEN. Hvis du hører en varslingssirene, skal du gå indenfor og opsøge information fra myndighederne gennem DR eller TV 2.

I situationer med omfattende strømsvigt, der forhindrer brug af internettet, eller svigt på telefonnettet, vil Hvidovre Kommune sørge for information til borgerne på andre måder, fx ved at oprette informationspunkter på udvalgte steder.

Det er en stor hjælp, hvis du som borger i en kritisk situation hjælper med at orientere fx ældre naboer og familiemedlemmer. Men husk at være kildekritisk. Undgå rygtedannelse og viderebring kun oplysninger fra kilder, som er pålidelige - fx kommunen, Hovedstadens Beredskab, Beredskabsstyrelsen og Politiet.

I akutte situationer skal du altid ringe 112, som er nummeret til alarmcentralen. 

Hvis du vil kontakte Københavns Vestegns Politi i ikke-akutte situationer, skal du ringe 114.

Telefon til Hvidovre Kommune er: 36 39 36 39

Hvidovre Kommunes vagthavende på Vej og Park-området kan kontaktes på: 21 65 36 59.

Medier og journalister kan kontakte kommunens kommunikationsansvarlige.

I situationer med strømsvigt eller svigt på telefon/mobilnettet, vil Hvidovre Kommune oprette nødopkaldsposter. De kan bruges, hvis man har brug for at ringe 112.

Nødopkaldsposterne vil i første omgang være placeret på rådhuset, Hovedbiblioteket og Sundhedscentret. Bliver der behov for det, kan der blive placeret flere nødopkaldsposter på et eller flere af disse steder:

  • Sønderkærhallen
  • Frihedens Idrætscenter
  • Avedøre Idrætscenter
  • Holmegårdshallen

I en krisesituation kan Hvidovre Kommune blive nødt til at prioritere i henvendelser fra borgere og medier. Henvendelser, der vedrører borgernes sikkerhed, vil her blive prioriteret først.

Voldsomt vejr kan gå hårdt ud over træer, veje, skilte, bænke og grønne områder. 

Hvis der er tale om skader, der medfører en akut fare eller påvirker mange mennesker, skal du ringe 114 eller 112. Så vil politiet vurdere, hvad der skal gøres.

Hvis det drejer sig om ikke-akutte skader, vil vi i Hvidovre Kommune meget gerne have et praj, så vi kan tage hånd om skaderne. Brug vores Giv-et-praj-ordning, hvor du kan give besked via hjemmesiden eller en app.