Tilskud til lederuddannelse

Luk alle
Åbn alle

Målgruppen for modtagere af tilskuddet er:

 • trænere og instruktører
 • bestyrelsesmedlemmer
 • øvrige foreningsledere

Derydes tilskud til kurser:

 • Der har relation til foreningens formålsparagraf
 • Der afholdes af ekstern kursusarrangør
 • Der afholdes indenfor kommunen, og er arrangeret af mindst to foreninger
 • Der er fagligt orienterede
 • Personlighedsudviklende

NB. Der ydes ikke tilskud til kompetencegivende, erhvervsrettet uddannelse.

Der ydes højst tilskud på 2.000 kr. pr. kursus/person og højst 2 kurser pr. person/år. Dette uanset hvor mange moduler som indgår i det enkelte kursus.

Der ydes ikke tilskud til transportudgifter i forbindelse med kurset.

Den enkelte forening prioriterer selv sine instruktørers deltagelse. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til uddannelse af personer i foreninger, hvor organisationer/forbund stiller specielle krav. Dette kræver dog en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget.

Foreningen søger om tilskuddet via Foreningsportalen (Se link nederst i højre hjørne)

Der skal vedlægges:

 • Program for kurset (hvor kursusprisen fremgår)
 • Originalkvitteringer og dokumentation for betaling af kursusgebyr
 • Dokumentation for gennemført kursus (kursusbevis, diplom eller lignende) Såfremt der ikke udstedes kursusbevis eller lignende, skal kursusafholder kvittere for kursisters deltagelse (f.eks. i form af en bekræftende mail fra kursusarrangøren).

Ansøgningsfrist: Senest to måneder efter kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10. januar. Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud.

Ansøgninger imødekommes, så længe der er budgetmæssig dækning.

Udbetaling: Tilskuddet udbetales løbende efter ansøgning til foreningens Nemkonto.

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at såfremt der på et senere tidspunkt foretages en fuld momsregistrering, og der gives momsfradrag for de omkostninger, som der er givet tilskud til, skal tilskudsmodtager give kommunen besked herom.