Sundhedspuljen

Kommunalbestyrelsen har d. 3. oktober 2023 indgået aftale om budget 2024. Den nye aftale har betydning for Sundhedspuljen, idet puljen er nedlagt med virkning fra 2024.

Det betyder, at det fremadrettet ikke længere er muligt at søge penge fra Sundhedspuljen til sundhedsfremmende aktiviteter og projekter.

Vigtigt, hvis I har modtaget penge fra Sundhedspuljen og afslutter jeres projekt i 2024:

Hvis I har fået støtte til projekter af 2 års varighed i henholdsvis 2023-2024, skal midlerne være brugt inden d. 1. november 2024. Evaluering af projektet skal ligeledes udfyldes senest d. 1. november 2024.

Skema til evaluering og regnskab (nyt vindue)