Evalueringsskema og regnskabsskema til Sundhedspuljen

I 2022 var der afsat 241.343 kr. til Sundhedspuljen. Denne side bliver opdateret med information om Sundhedspuljen i 2023 når budgettet for 2023 er godkendt og kriterierne vedtaget.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i nedenstående kriterier, inden du påbegynder din ansøgningsproces samt kender svaret på følgende: 

  • CVR-nummer på den forening, institution mm. der ansøger.
  • Skal projektet være 1-årigt eller 2-årigt?
  • Projektets aktiviteter og projektets formål
  • Målgruppen for projektet
  • Den sundhedsmæssige relevans for projektet
  • Projektets budget
  • Hvordan I vil evaluere projektet

 Ansøgningsfristen for at søge Sundhedspuljemidler 2022 var den 20. februar 2022.

Luk alle
Åbn alle

Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner.

Ansøger skal udbyde en ny aktivitet eller udbygge en eksisterende aktivitet. Der vil blive lagt stor vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring.

​Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive Hvidovreborgere.

Der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. borgere med handicap, psykisk - eller kronisk sygdom.

​Aktiviteten understøtter værdierne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022: ”Sunde rammer”, ”Lighed i sundhed” og/eller ”Den nære sundhed.”

Søges der som kommunal institution, lægges der særligt vægt på projekter, hvor der er indtænkt samarbejde med klubber/foreninger.

  • Enkeltpersoner eller anlægsprojekter, alkohol, restaurant- og/eller cafebesøg.
  • Der kan ydermere ikke søges om dækning af lønudgifter til allerede ansatte i Hvidovre Kommune. Det er dog muligt at søge om midler til aflønning af instruktører fra foreningslivet.

Ældre- og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne om midler fra Sundhedspuljen 2022 d. 4. april 2022.

Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 1-årigt projekt, skal midlerne være brugt inden 1. november 2022. Projektet skal være i gang, men behøver ikke være afsluttet inden årets udgang.

Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 2-årigt projekt, skal ansøgte midler være brugt inden 1. november i det år, hvori de er budgetteret til.