Sundhedspuljen

I 2023 er der afsat 185.238 kr. til Sundhedspuljen.

Fordeling af Sundhedspuljen 2023 blev besluttet på Ældre og Sundhedsudvalgets møde den 13. marts. Alle ansøgere har modtaget direkte besked om tilsagn eller afslag på deres ansøgning.

Modtagere af Sundhedspuljen 2023 skal aflægge evaluering og regnskab senest 1. november 2023.

Evalueringsskema – Sundhedspuljen 2023 (Åbner i nyt vindue)

OBS Du får ikke en kvittering på at du har udfyldt evaluering og regnskab. Du skal derfor selv gemme den pdf-kvittering som du har muligheden for at se, når du har udfyldt evalueringen og regnskabet via linket.

Luk alle
Åbn alle

Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner.

Ansøger skal udbyde en ny aktivitet eller udbygge en eksisterende aktivitet. Der vil blive lagt stor vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring.

Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive Hvidovreborgere.

Der vil blive lagt særligt vægt på aktiviteter, der har fokus på aktive fællesskaber, forebyggelse af ensomhed og/eller inkluderer særlige målgrupper: unge, mænd og borgere med overvægt.

Aktiviteten understøtter værdierne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik: ”Sunde rammer”, ”Lighed i sundhed” og/eller ”Den nære sundhed.”

Sundhed og trivsel for alle (Hvidovre Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026)

Søges der som kommunal institution, lægges der særligt vægt på projekter, hvor der er indtænkt samarbejde med klubber/foreninger.

Enkeltpersoner eller anlægsprojekter, alkohol, restaurant- og/eller cafebesøg.

Der kan ydermere ikke søges om dækning af lønudgifter til allerede ansatte i Hvidovre Kommune. Det er dog muligt at søge om midler til aflønning af instruktører fra foreningslivet

Ældre- og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne til Sundhedspuljen 2023 d. 20. marts 2023.

Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 1-årigt projekt, skal midlerne være brugt inden 1. november 2023. Projektet skal være i gang, men behøver ikke være afsluttet inden årets udgang.

Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 2-årigt projekt, skal ansøgte midler være brugt inden 1. november i det år, hvori de er budgetteret til.