Sponsorpuljen

Du finder informationer og ansøger om tilskud fra sponsorpuljen på Foreningsportalen. 

Luk alle
Åbn alle

Foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud fra sponsorpuljen.

For at komme i betragtning til et kommunalt sponsorat, skal foreningen yde en målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter.

Samtidig skal foreningen tydeligt kunne beskrive et betydeligt udviklingsprojekt for de kommende to år, som kommunens sponsorat kan bidrage til at realisere.

Foreningen skal beskrive, hvilken betydning projektet kan have for foreningen og byens borgere.

  • Foreningsløse børn og unge
  • Ungdomsfrafald
  • Aktiviteter i forbindelse med åben skole

Foreningen skal kunne dokumentere, at de igennem de seneste år har praktiseret et seriøst og ambitiøst foreningsarbejde, i et bredde- og/eller eliteperspektiv.

  1. Foreningen beskriver hvad de vil opnå med sponsoratet, og vedlægger en projektbeskrivelse for, hvad pengene skal bruges til.
  2. Foreningen beskriver den nuværende foreningsaktivitet og hvad målsætningen er for de næste 2 år (1. juli 2022-30. juni 2024).
  3. Foreningen beskriver, hvilke gevinster der vil være for Hvidovre Kommune ved en succesfuld gennemførelse af udviklingsprojektet.
  1. Foreningen skal have Hvidovre Kommunes logo trykt på deres 1. holds spillerdragt eller træningsdragt.
  2. Foreningen skal publicere Hvidovre Kommunes logo på deres hjemmeside, og det skal fremgå, at kommunen yder sponsorstøtte til foreningen.
  3. Hvidovre Kommunes logo skal fremgå i et evt. sponsor/informationsmateriale hos foreningen.
  4. Foreningen skal aflevere midtvejs- og slutevaluering til Center for Kultur og Fritid.

Der er ansøgningsfrist til sponsorpuljen 12. marts 2022 kl. 12.00.

Foreningen kan ansøge om tilskud fra Sponsorpuljen på Foreningsportalen.

Foreningen skal vedlægge det senest godkendte regnskab fra foreningen i deres ansøgning.

Der indgås toårige aftaler med årlig udbetaling. Dvs. 2022-2023, for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2024.

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at såfremt der på et senere tidspunkt foretages en fuld momsregistrering, og der gives momsfradrag for de omkostninger, som der er givet tilskud til, skal tilskudsmodtager give kommunen besked herom.