Opstartspuljen

Luk alle
Åbn alle

Opstartspuljemidlerne kan kun søges af nye godkendte folkeoplysende foreninger.

Puljemidlerne kan søges af foreninger der har brug for kapital til indkøb af nødvendige aktivitetsmaterialer, for at kunne sætte deres aktivitet i gang, og bevilges kun, såfremt foreningen ikke selv har kapital nok til anskaffelsen af det/de ønskede aktivitetsmaterialer.

Puljemidlerne udbetales kun én gang pr. forening og kan søges hele året og i forbindelse med en foreningsgodkendelse.

Nye foreninger kan få tilskud på op til 2.000 kr.

Nye aftenskoler kan få tilskud på op til 5.000 kr.

Midlerne kan søges ved at udfylde denne digitale ansøgning i Foreningsportalen.

Ansøgninger imødekommes, så længe der er budgetmæssig dækning.

Tilskuddet udbetales foreningens Nemkonto.

OBS: Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at såfremt der på et senere tidspunkt foretages en fuld momsregistrering, og der gives momsfradrag for de omkostninger, som der er givet tilskud til, skal tilskudsmodtager give kommunen besked herom.