§ 79 driftstilskud til pensionistforeninger

Luk alle
Åbn alle

Ifølge § 79 i Lov om Social Service kan Hvidovre Kommune støtte generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. Kommunen fastsætter selv målgruppen for støtten. I Hvidovre Kommune er målgruppen lokale pensionistforeninger.

Forudsætning for at få bevilget driftstilskud efter § 79 i Hvidovre Kommune er, at foreningen skal være godkendt som pensionistforening af Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kriterierne for at blive godkendt som pensionistforening er:

  • Foreningen skal være en selvstændig afdeling, dvs. ikke en underafdeling af en større forening. En selvstændig lokalafdeling under en større forening kan dog godkendes, hvis lokalafdelingen har selvstændige vedtægter, og aktiviteterne udelukkende er målrettet Hvidovre Kommunes ældre borgere
  • Foreningen skal have formand og kasserer
  • Foreningen skal have egne vedtægter og regnskab
  • Foreningen skal have klart defineret formål og målgruppe. Målgruppen skal være blandt Hvidovre Kommunes ældrebefolkning / pensionister, dvs. + 60 år samt førtidspensionister og efterlønnere

Ansøgningen skal behandles på et møde i Ældre- og Sundhedsudvalget, I skal derfor være opmærksomme på at der kan være en behandlingstid på op til 3 måneder på jeres ansøgning. Ansøgningen skal indeholde foreningens formål og målgruppe samt foreningens vedtægter, årsregnskab og medlemsliste med navn og adresse på medlemmerne.

I ansøger via dette skema:

Driftstilskuddet beregnes på baggrund af foreningens medlemsantal.  Der tildeles 100 kr. pr. medlem, der har bopæl i Hvidovre Kommune, og der kan højst opnås tilskud til 50 medlemmer. 

En gang årligt skal I udfylde nedenstående skema.

Jeres driftstilskud vil blive udbetalt efter ca. 14 dage.