Rådighedspuljen

Planlægger du et arrangement, projektet, sportsstævne eller lignende inden for kultur- og fritidsområdet? Så har du mulighed for at søge Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje. Puljen uddeles løbende i forbindelse med udvalgets møder og er i 2021 på 427.000 kr.

Luk alle
Åbn alle

For at ansøge om tilskud skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema via vores selvbetjeningsløsning. Her skal du logge ind med dit Nem-ID. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til samt et forventet budget for projektet. Kultur- og Fritidsudvalget behandler løbende ansøgninger på årets skemalagte udvalgsmøder. Der skal derfor forventes halvanden måneds sagsbehandlingstid på ansøgningen. 

Støttede projekter, arrangementer o.l. skal som udgangspunkt finde sted i Hvidovre Kommune eller på anden måde have tilknytning til Hvidovre Kommune og så vidt muligt være tilgængelige for Hvidovre Kommunes borgere.

Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kultur eller idrætsindhold (med undtagelse af jubilæumsarrangementer), undervisningsformål, erhvervsrelaterede og kommercielle projekter, forplejning (med undtagelse af jubilæumsarrangementer) og befordring samt tilskud af driftsmæssig karakter. Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte eller afsluttede projekter.

  • 11. januar 2021 
  • 1. februar 2021 
  • 8. marts 2021 
  • 12. april 2021 
  • 10. maj 2021 
  • 7. juni 2021 
  • 6. september 2021  (ansøgningsfrist 26. juli 2021)
  • 4. oktober 2021  (ansøgningsfrist 24. august 2021)
  • 8. november 2021  (ansøgningsfrist 21. september 2021)
  • 6. december 2021  (ansøgningsfrist 18. oktober 2021)