Rådighedspuljen

Planlægger du et arrangement, projektet, sportsstævne eller lignende inden for kultur- og fritidsområdet? Så har du mulighed for at søge Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje. Puljen uddeles løbende i forbindelse med udvalgets møder og er i 2024 på 220.000 kr.

Luk alle
Åbn alle

For at ansøge om tilskud skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema via vores selvbetjeningsløsning. Her skal du logge ind med dit Nem-ID. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til samt et forventet budget for projektet. Kultur- og Fritidsudvalget behandler løbende ansøgninger på årets skemalagte udvalgsmøder. Der skal derfor forventes halvanden måneds sagsbehandlingstid på ansøgningen. 

Støttede projekter, arrangementer o.l. skal som udgangspunkt finde sted i Hvidovre Kommune eller på anden måde have tilknytning til Hvidovre Kommune og så vidt muligt være tilgængelige for Hvidovre Kommunes borgere.

Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kultur eller idrætsindhold (med undtagelse af jubilæumsarrangementer), undervisningsformål, erhvervsrelaterede og kommercielle projekter, forplejning (med undtagelse af jubilæumsarrangementer) og befordring samt tilskud af driftsmæssig karakter. Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte eller afsluttede projekter.

Frist for ansøgning er 2 måneder før møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Mødedatoer for Kultur- og Fritidsudvalget:

  • 8. januar 2024 
  • 5. februar 2024 
  • 11. marts 2024 
  • 2. april 2024 
  • 6. maj 2024 
  • 3. juni 2024 
  • 2. september 2024 
  • 7. oktober 2024
  • 11. november 2024
  • 2. december 2024