Aktiv Sommer-puljen

Er du interesseret i at afholde et sommerferietilbud for børn i skolealderen? Aktiv Sommer giver tilskud til afholdelse af aktiviteter og hjælper med at reklamere.

Luk alle
Åbn alle

Foreninger, SFO'er, institutioner, kunstnere, musikere og andre private aktører som ønsker at afholde et ferietilbud

Der er frist den 31. marts 2024 for ansøgninger om at have en aktivitet med i Aktiv Sommer 2024.

Der søges via Foreningsportalen https://booking-hvidovre.kmd.dk/ 

Efter fristen vil Center for Kultur og Fritid beslutte, hvilke aktiviteter som skal indgå i Aktiv Sommer. Hver ansøger vil få besked.

Tidligere har Aktiv Sommer blandet andet budt på aktiviteter som badminton, fisketur på Øresund, børnedyrskue, selvforsvar, spejder, volley camp. songwriter camp, ridning, kunstskole og beach volley. 


Aktiv Sommer støtter fortrinsvist materialeudgifter relateret til at afholde aktiviteterne, fx redskaber, remedier. I mindre grad forplejning og honorarer. Om en udgift kan støttes vil afhænge af en konkret vurdering af hver aktivitet fra gang til gang. Aktiviteter som er baseret på frivillighed vil blive prioriteret. I 2021 var der 232.000 i aktivitetspuljen.

Aktiviteterne sendes ud via skolerne (Aula), annonceres på Hvidovre Avis og Facebook.