Aktiv Sommer-puljen

Er du interesseret i at afholde et sommerferietilbud for børn i skolealderen? Aktiv Sommer giver tilskud til afholdelse af aktiviteter og hjælper med at reklamere.

Ansøg til Aktiv Sommer 2023 (Nyt vindue)

Luk alle
Åbn alle

Foreninger, SFO'er, institutioner, kunstnere, musikere og andre private aktører som ønsker at afholde et ferietilbud

Det ligger ikke fast, hvornår der åbnes for ansøgninger, men som regel i april måned.

Tidligere har Aktiv Sommer blandet andet budt på aktiviteter som badminton, fisketur på Øresund, børnedyrskue, selvforsvar, spejder, volley camp. songwriter camp, ridning, kunstskole og beach volley. 


Aktiv Sommer støtter fortrinsvist materialeudgifter relateret til at afholde aktiviteterne, fx redskaber, remedier. I mindre grad forplejning og honorarer. Om en udgift kan støttes vil afhænge af en konkret vurdering af hver aktivitet fra gang til gang. Aktiviteter som er baseret på frivillighed vil blive prioriteret. I 2021 var der 232.000 i aktivitetspuljen.

Aktiviteterne sendes ud via skolerne (Aula), annonceres på Hvidovre Avis og Facebook.