Feriekolonier

Luk alle
Åbn alle

Igen i år prøver vi med 7 dags hold på Svejbæk.

Igen i år, prøver vi med 7 dages hold på Svejbæk. Sidste år måtte holdene aflyses på grund af ledermangel. Vi fastholder 9 dages hold på Skødshoved og 5 dage hold på Vig. 

I 2023 ligger sommerkolonierne i perioderne: 

Skødshoved 4. - 8. klassetrin - 9 dage

Periode 1:           lørdag den 24. juni – søndag den 2. juli 2023
Periode 2:           torsdag den 6. juli – fredag den 14. juli 2023
Periode 3:           torsdag den 3. august – fredag den 11. august 2023

Svejbæk 4. – 8. klassetrin – 7 dage

Periode 1:           lørdag den 24. juni – fredag den 30. juni 2023
Periode 2:           mandag den 3. juli – søndag den 9. juli 2023
Periode 3:           mandag den 24. juli – søndag den 30. juli 2023
Periode 4:           lørdag den 5. august – fredag den 11. august 2023

Vig Lyng 2. og 3. klassetrin - 5 dage.

Periode 1:           mandag den 26. juni – fredag den 30. juni 2023
Periode 2:           mandag den 3. juli – fredag den 7. juli 2023
Periode 3:           mandag den 10. juli – fredag den 14. juli 2023
Periode 4:           mandag den 31. juli – fredag den 4. august 2023
Periode 5:           mandag den 10. august – fredag den 11. august 2023

Hvert år tager ca. 400 elever afsted på vore 3 feriekolonier, der ledes af 5-6 erfarne ledere, som velvilligt stiller sig til rådighed i deres sommerferie. Kolonierne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de er moderne og velindrettede og beliggende i en dejlig natur, og at den daglige drift forestås af vores rutinerede personale.  

Holdene sammensættes på tværs af kommunens skoler, så der er rig mulighed for at stifte ny venskaber i nye omgivelser, og der er plads til leg, spil, badning og sjov og ballade. 

Forældre på overførselsindkomst kan søge om friplads til deres børns deltagelse i feriekoloni fra kommunens Fritidspaspulje. Kriterierne for at opnå friplads findes på hvidovre.dk/fritidspas, hvor digitalt ansøgningsskema til tilskuddet også findes. Læs mere via dette link: hvidovre.dk/fritidspas . Der skal først søges når I har fået tilsagn om at jeres barn er tildelt en plads på en af sommerkolonierne.

Information særligt til forældre til børn på feriekoloni

Her har vi samlet svarene på en række af de mest gængse spørgsmål fra forældre om feriekolonierne.

Ved ansøgning
Da det er rigtigt populært, at komme på koloni og vi hvert år modtagere flere ansøgninger, end vi har plads til, har vi ikke mulighed for, at imødekomme alles ønsker. Vi er nødt til at fordele børnene så hensigtsmæssigt som muligt på alle tre kolonier. Vig Lyng er forbeholdt børn i 2. og 3. klasse. Skødshoved og Svejbæk er fra 4. - 8. klasse.

Vi gør vores bedste for at opfylde alles ønsker, men det kan være svært, når over halvdelen søger 1. periode. Sandsynligheden for at komme med øges betragteligt ved at søge flere perioder.

Ansøgningsforløb:

 1. Folder om sommerkolonierne omdeles på skolerne og udsendes via Aula i uge 5
 2. Fra den 1. - 28. februar 2023 kan forældre ansøge om plads på en sommerkoloni.
  a. Gå ind på vores hjemmeside www.hvidovre.dk/kolonier
  b. Klik på fanen ansøgningsskema til sommerkolonier 2023. Her vil du finde et link til henholdsvis Skødshoved og Svejbæk Færgegård og et til Vig Lyng. 
 3. Skødshoved og Svejbæk Færgegård:
  I skal nu i prioriteret rækkefølge vælge hvilken koloni I ønsker jeres barn, skal med på. Når I har valgt koloni, vil datoerne komme frem. Se datoerne under feriekolonier 2023.
  Vig Lyng:
  I skal nu i prioriteret rækkefølge vælge hvilken uge I ønsker jeres barn, skal på koloni.
  Se datoerne under feriekolonier 2023.
  For alle tre kolonier er erfaringen, at der altid er stor tilslutning til første periode, vælg derfor gerne mere end en periode. 
 4. Når du har trykket send, modtager du en mail med en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen. 
 5. I vil ultimo april udsendes tilsagn/afslag via digital post. 
  Er jeres barn blevet tildelt en plads på en af sommerkolonierne, vil det af tilsagnet fremgå, hvornår dit barn skal på koloni, dato for udrejse/hjemrejse samt betalingsoplysninger. 
 6. Den 15. maj 2023 er sidste frist for deltagerbetaling. Det er ligeledes fristen for at melde afbud (husk afbud skal ske skriftligt til kolonier@hvidovre.dk)
Hvad koster et koloniophold?

Prisen for et koloniophold er i 2023 fastsat til
   675 kr. for 5 dage til Vig Lyng
   932 kr. for 7 dage til Svejbæk Færgegård
1.200 kr. for 9 dage Skødshoved

Det er kun muligt at betale via netbank ved at taste bankkontonummer se nedenfor:

Skødshoved: 7134 1078385
Svejbæk: 7134 1078419
Vig Lyng: 7134 1078468

Hvorledes sammensættes holdene?

Når vi fordeler pladser på koloniholdene, lægger vi vægt på

 • elevernes ønsker (om kammerater, koloni og tema)
 • hjemmets begrundelse
 • klasselærerens påtegning
 • skolens kolonirepræsentants kendskab til børn og lederhold

Koloniudvalget - der har repræsentanter fra alle skoler - sammensætter ud fra disse oplysninger holdene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt for os at skabe plads på holdene til større grupper, der ønsker at komme afsted sammen.


Svar på ansøgningerne kan forventes ultimo april 2023. Vær opmærksom på, at betalingsfristen er den 15. maj 2023

At være feriekolonileder er en spændende måde at holde en aktiv ferie på. Selv om mange af vores ledere kommer igen år efter år, har vi altid brug for nye, og måske er du en af dem.

Hvad kræver det at være frivillig leder på Hvidovre Kommunes sommerkolonier:

 • at man kan lide at arbejde med børn og unge.
 • at du er rolig og tager dig tid til det enkelte barn
 • at du er anerkendende og nærværende i din kontakt med børnene 
 • at du møder børnene i øjenhøjde 
 • Og at du er en respektfuld rollemodel, som understøtter et trygt, sjovt og inkluderende fællesskab 

Desuden skal du være indforstået med at give samtykke til, at vi indhenter børneattest (pædofiliattest) hos politiet. Du skal selv sammensætte et hold på 4-5 personer, hvor I tilsammen kan skabe gode rammer for ca. 40 børn. Holdet skal bestå af begge køn, og mindst to af jer skal kunne førstehjælp samt svømme 200 m. Har I ikke kvalifikationerne i forvejen, tilbyder vi i løbet af foråret et kursus.

Vi tilbyder en inspirerende tur, hvor du gratis kan medtage kone/kæreste og eventuelle børn, dog max. et barn pr. voksen.
Som leder får man udbetalt et honorar på:
4.281 kr. for 5 dage,
5.991 kr. for 7 dage 
7.702 kr. for 9 dage,
Der udbetales kørselsgodtgørelse og broafgift/færgebillet for kørsel i én bil til kolonien og retur. Derudover udbetales kørselsgodtgørelse for kørsel til og fra skadestue/læge eller lignende tilfælde.

Da børnene kører med bus skal der være nogle af leder med i bussen. 

I løbet af foråret afholder vi et informationsmøde for sommerens koloniledere. Her kan du ud over generelle informationer hente inspiration hos vore "gamle garvede" lederhold.

Vigkolonien er forbeholdt de 2. og 3. klasserne, da den ligger tættes på Hvidovre, og det derfor er forholdsvis nem at komme hjem, hvis der skulle opstå hjemve mv.
De to jyske kolonier er typisk for 4.-8. klasser, hvilket giver mulighed for andre typer aktiviteter.

Kan du samle et hold på 4-5 personer, der har lyst til at være kolonileder på en af Hvidovre Kommunes Sommerkolonier, skal I sende en ansøgning, hvor fortæller lidt om jer selv og hvad jeres forudsætninger er for at være kolonileder, samt udfylde ledertilmeldingen (nederst på siden) og sende det til kolonier@hvidovre.dk.

Vores faste personale står for alt, hvad angår madlavning, rengøring osv. Du skal kun bekymre dig om børnene.

Hvornår er der feriekoloni?

I 2023 ligger sommerkolonierne i perioderne: 

Skødshoved 4. - 8. klassetrin - 9 dage

Periode 1: lørdag den 24. juni – søndag den 2. juli 2023
Periode 2: torsdag den 6. juli – fredag den 14. juli 2023
Periode 3: torsdag den 3. august – fredag den 11. august 2023

Svejbæk 4. – 8. klassetrin – 7 dage

Periode 1: lørdag den 24. juni – fredag den 30. juni 2023
Periode 2: mandag den 3. juli – søndag den 9. juli 2023

Vig Lyng 2. og 3. klassetrin - 5 dage.

Periode 1: mandag den 26. juni – fredag den 30. juni 2023
Periode 3: mandag den 10. juli – fredag den 14. juli 2023
Periode 4: mandag den 31. juli – fredag den 4. august 2023
Periode 5: mandag den 10. August – fredag den 11. marts 2023

Ledertilmelding

Ansøgningsforløb

Så er ansøgningsfristen for tilmelding til kommunens sommerkolonier udløbet.
Skulle du have glemt ansøgningsfristen er du velkommen til en at ringe til Lise Meyer på 36393257 og hører om der skulle være plads en af kolonierne. 

Ansøgningsforløb: 

 1. Folder om sommerkolonierne omdeles på skolerne og udsendes via Aula i uge 5
 2. Fra den 1. - 28. februar 2023 kan forældre ansøge om plads på en sommerkoloni.
  da. Gå ind på vores hjemmeside www.hvidovre.dk/kolonier
  b. Klik på fanen ansøgningsskema til sommerkolonier 2023. Her vil du finde et link til henholdsvis Skødshoved og Svejbæk Færgegård og et til Vig Lyng.
 3. Skødshoved og Svejbæk Færgegård:
  I skal nu i prioriteret rækkefølge vælge hvilken koloni I ønsker jeres barn, skal med på. Når I har valgt koloni, vil datoerne komme frem. Se datoerne under feriekolonier 2023.
  I skal nu i prioriteret rækkefølge vælge hvilken uge I ønsker jeres barn, skal på koloni.
  Se datoerne under feriekolonier 2023.
  For alle tre kolonier er erfaringen, at der altid er stor tilslutning til første periode, vælg derfor gerne mere end en periode.
 4. Når du har trykket send, modtager du en mail med en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen. 
 5. I vil ultimo april udsendes tilsagn/afslag via digital post. Er jeres barn blevet tildelt en plads på en af sommerkolonierne, vil det af tilsagnet fremgå, hvornår dit barn skal på koloni, dato for udrejse/hjemrejse samt betalingsoplysninger.
 6. Den 15. maj 2023 er sidste frist for deltagerbetaling. Det er ligeledes fristen for at melde afbud (husk afbud skal ske skriftligt til kolonier@hvidovre.dk)
Hvad koster et koloniophold?

Prisen for et koloniophold er i 2023 fastsat til:
675 kr. for 5 dage til Vig Lyng
932 kr. for 7 dage til Svejbæk Færgegård
1.200 kr. for 9 dage Skødshoved