Fritidspas

Er du på overførselsindkomst, kan du søge om økonomisk tilskud fra Hvidovre Kommune til dit barns fritidsaktiviteter og feriekoloni.  

Luk alle
Åbn alle

Tilskud dækker udgifter til kontingenter, lejrture, udstyr og deltagergebyr til feriekolonier.

Tilskud kan anvendes hos folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole, Hvidovre Billedskole og Hvidovre Kommunes feriekolonier (HvidovreKolonierne). 

Inden du ansøger, bør du tage kontakt til den forening eller institution, hvor du ønsker dit barn tilmeldt, så du er sikker på, at der er plads. Find links til foreninger og institutioner i højre side.

Ansøgere kan opnå op til 1.800 kr. i kontingenttilskud pr. barn årligt. (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter).

Ansøgere kan desuden opnå op til 1000 kr. pr. barn i tilskud til udstyr, beklædning, camp's  mv. årligt. 

Deltagergebyr til feriekolonier støttes med det fulde beløb, uanset om barnet får tilskud til foreningsaktiviteter. Se links i højre side.

Ansøger skal være forælder til børn og unge i alderen 3-17 år og være bosat i Hvidovre Kommune.

Ansøgere kan både være enlige og samboende/gift og skal være på én af følgende overførselsindkomster:

 • Førtidspension
 • Integrationsydelse
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Ressourceydelse
 • Revalideringsydelse
 • Sygedagpenge
 • SU
 • Uddannelseshjælp
 • Uddannelsesydelse

Link til ansøgningsskema (nyt vindue)