Afhentning af juletræer og sortering af brugt fyrværkeri

Januar |

Afhentningen er kun for haveboliger og sker i uge 2 og 3. Tjek i Tømmekalenderen i Affaldsapp’en eller på hvidovre.dk under Borger -> Affald og genbrug. Der kan du se, præcis, hvornår vi kommer. Bemærk at træet skal stå i skel senest kl. 06 på tømmedagen. Træet må maksimum være to meter højt og uden julepynt.

For lejligheder/etageejendomme er det ofte sådan, at viceværten sørger for at samle brugte juletræer sammen og kontakte kommunen for afhentning. Har I ingen vicevært i ejendommen, kan du kontakte Affald og Genbrug på affald@hvidovre.dk

Brugt fyrværkeri og nytårskrudt skal i restaffald. Du kan også aflevere det på genbrugspladsen. Det skal sorteres som ’Rest efter sortering’.

Ubrugt fyrværkeri skal afleveres som ’Farligt affald’ på genbrugspladsen, hvis du ikke vil have det liggende til næste år. Det kan du godt – men husk at opbevare det sikkert.