Her mangler vi ikke hænder- her mangler vi dig

Ansøgningsfrist:

Vi ser vore medarbejdere som hele mennesker.

Er du ved at uddanne dig til sygeplejerske, social og sundhedsassistent, eller har du erfaring som med at yde personlig pleje- så er det dig vi savner

Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering er ambitiøse, og vi ønsker at ansætte faste afløsere til at styrke indsatsen i plejen både i weekends, og hverdage.

Der vil være mulighed for at arbejde i alle vagtlag. (dag, aften og nat)

Som afløser vil du kunne arbejde med den kliniske sygepleje parralelt med dit studie- du vil få muligehde for at afprøve og opøve kliniske kompetencer i takt med din udannelse. 

Svendebjerghave MDR er et rehabiliteringscenter i udvikling. Borgeren er vores fokus og sammen med borgeren skaber vi det bedst mulige rehabiliteringsforløb.

På Svendebjerghave MDR er vi lykkedes, når borger oplever, at vi sammen skaber en værdigt ophold med rehabilitering og livsglæde 

Her har vi en stor variation over temaet sygepleje. Vi har meget forskellige borgerforløb - fra det akutte til det mere rolige. Du vil have stor mulighed for at dygtige gøre dig inden for den medicinske og kirurgiske sygepleje. Vi har et stort flow af borgere, der både kommer fra hospital og hjemmefra

Du vil få engagerede og dygtige kollegaer, der kan støtte dig i opgaverne. Vi har et tæt sammen hold, du står aldrig alene.

Vi ønsker at arbejde med kavalitet i den nære kontakt med borgeren, hvor fokus er på at udnytte den enkelte medarbejders kompetencer og bruge disse til glæde og gavn for den faglige indsats hos borgeren. Du skal synes at samarbejdet med borger og dine kollegaer, er afgørende, for at lykkes i rehabiliteringsforløbet.

Vi tør hinanden- og taler altid sammen om hvordan vi skal gøre det bedst. Vi tror på, at arbejdet med faglighed også styrker glæden og motivationen i arbejdet.

Vi ved, at det kan være vanskeligt at starte på et nyt job. Derfor har vi sat tid af til at tage godt imod dig og sikrer god introduktion og oplæring til opgaverne, samt løbende opfølgning på din trivsel og faglige udvikling. 

Ønsker du at udvikle dine faglige kompetencer, er Svendebjerghave den rette arbejdsplads, da du her får muligheden for både at udvikle dig fagligt og personligt.

Vi glæder os til at tale med dig til en personlig samtale, har du spørgsmål inden, så ring endelig til -- Britt; 25405657 eller Anette; 51587657. Du kan også se mere om os her.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

 

 

 

Send ansøgning