Databeskyttelsesrådgiver

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommune har fokus på at beskytte personoplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Hvidovre Kommune en databeskyttelses-rådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer personoplysninger på lovlig og sikker vis.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Nedenfor kan du læse, hvordan kommunen generelt anvender personoplysninger, blandt andet når du besøger kommunens hjemmeside - hvidovre.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelses-rådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelses-rådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Kommunens hjemmeside - hvidovre.dk - bruger cookies og anvender enkelte såkaldte sessionscookies.

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende kommunens hjemmeside. 

Kommunen har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er eventuelt muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger. Når du har besøgt kommunens hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”
  2. Hvilken browser du bruger
  3. Hvilken ip-adresse du har
  4. Eventuelt hvilket brugernavn du har

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, fx "Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.hvidovre.dk”. De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, fx Microsoft Internet Explorer version 11.0. Serveren kan så returnere den side, du har bedt om, så den vises korrekt i netop din browser.

Samtidig med at din browser beder om www.hvidovre.dk, sender den andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din "adresse" på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af det operativsystem og den browser, du bruger, sender browseren ofte også andre brugerrelaterede informationer til serveren.

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan kommunen bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på www.hvidovre.dk. 
Kommunen kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra fx en søgemaskine. 

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af kommunens hjemmeside.

Ved tilmelding til en kommunal service registreres den e-mailadresse eller anden information, som du selv afgiver. Oplysningerne anvendes til automatisk at behandle din forespørgsel eller sende dig nyhedsbreve. Oplysningerne registreres enten i kommunens interne systemer eller hos kommunens databehandler. Enkelte medarbejdere hos kommunen har adgang til en liste over borgeres tilmeldinger. Ved hjælp af disse oplysninger holder kommunen sig løbende orienteret om omfanget og arten af tilmeldinger. 

Oplysningerne om de enkelte tilmeldinger videregives ikke, og oplysningerne slettes, når der ikke længere er brug for dem.

Ved henvendelse til kommunen i forbindelse med en konkret sag, eller hvis din henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, vil din henvendelse blive gemt elektronisk og registreret i kommunens sagsbehandlingssystem. Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med kommunens øvrige korrespondance og håndtering af sager.

Hvidovre Kommune bruger bl.a. hjemmesiden og sociale medier for at kommunikere og informere til et bredere publikum. Derfor er billedmateriale fra offentlige arrangementer eventuelt publiceret på kommunens hjemmeside og sociale mediekanaler. Hvis du som medborger føler dig udstillet, udnyttet eller krænket i den forbindelse, er det muligt at anmode om fjernelse af billedmaterialet. Kontakt i givet fald presse@hvidovre.dk.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer hentes fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller en service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Centret/afdelingen skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller en ydelse.

Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning. Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. 

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte centre/afdelinger i kommunen.

Det er databeskyttelses-rådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelses-rådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Du kan læse mere om databeskyttelses-rådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue).

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt. 

Databeskyttelses-rådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Christian Rasmussen

Mail: databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk 
Tlf.: 23990515

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger, du gerne vil beskytte, anbefaler vi, at du sender din henvendelse til Hvidovre Kommune sikkert. Det kan ske som Digital Post via Borger.dk: